(Subsidie) adviseur

Aanvragen vanaf 1 april 2024

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Met de MDIEU-regeling, een subsidieregeling van het Ministerie van SZW, ontvang je 50% subsidie voor activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerker

Deadline: 15 april 2024

Subsidie voor energiebesparing: EENergy

Wil je dit jaar energiebesparende maatregelen toepassen in jouw bedrijf? Vraag nu de subsidie voor energiebesparing aan, tot maximaal € 10.000.

19

feb

3,7 miljoen euro beschikbaar voor productieve investeringen

Er wordt van boeren en tuinders veel gevraagd.

14

feb

Nieuwe subsidie versnelt klimaatneutrale economie in eigen land

Dit jaar kunnen ondernemers een nieuwe subsidie aanvragen voor investeringen in productielijnen voor het produceren van (essentiële onderdelen van) elektrolysers,

Subsidieregeling is geopend

Sub­si­die­re­ge­ling Del­ta­plan Hoge Zand­gron­den 2022-2027

Deze subsidieregeling maakt projecten mogelijk waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan een klimaatbestendig en waterrobuust Limburg. Er is vooralsnog ruim €23 miljo

05

feb

Geld voor in­no­va­tie­ve land­bouw in Lim­burg

Agrariërs in de provincie Limburg kunnen vanaf donderdag 15 februari 2024 9:00 uur tot en met donderdag 25 april 2024 17:00 uur subsidie aanvragen voor productiev

30

jan

Europa’s AI-ambitie: 4 miljard euro voor startups en KMO’s

Als vervolg op de EU AI Act heeft de Europese Commissie een innovatiepakket gelanceerd om AI-ontwikkelingen te stimuleren.

24

jan

Pro­vin­cie Lim­burg sluit koop­over­een­komst Groe­ve Mou­rik in Bruns­sum voor eco­no­mi­sche ver­ster­king van de re­gio

Provincie Limburg en de firma Mourik hebben een koopovereenkomst gesloten voor de groeve aan de Oostflank van Brunssum.

23

jan

Ne­der­land­se en Bel­gi­sche mi­nis­ters on­der­stre­pen be­lang Ein­stein Te­le­sco­pe tij­dens werk­be­zoek

Het bezoek van de Vlaamse minister Jo Brouns en zijn Nederlandse ambtgenoot Robbert Dijkgraaf aan onderzoeksopstelling ET Pathfinder in Maastricht was dan misschi

Hoe weren we cyberaanvallen op offshore windparken?

Windparken zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen. Zware criminelen en staten zijn vindingrijk en hebben alle middelen om digitaal toe te slaan.

Indienen vooraanmelding 1 februari 2024

MKB Call

Middels deze call kan het mkb onder bepaalde voorwaarden subsidie ontvangen om één bestaand of nieuw R&D FTE aan een industrieel publiek-privaat samenwerkings

Future Shapers: ''Ik wist dat dit een reis zou worden waarvan de eindbestemming nog niet helemaal vaststond.''

In de toekomst is het mogelijk om complete fossiele centrales te vervangen met de gepatenteerde flowbatterij van Elestor.

Aanvragen vanaf 15 februari 2024

DEI+: Vergassing van reststromen

Investeer je als ondernemer in een productie-installatie voor het omzetten van reststromen?

Aanmelden vanaf 19 maart 2024

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

De MOOI is een van de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Op dinsdag 4 juni 2024 start de definitieve aanvraag. Meer weten?

27

dec

Extra ruimte nodig voor duurzame transitie

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet met het vandaag gepresenteerde programma ‘Ruimte voor economie’ erop stuurt dat er voldoende fysieke plek blijf

26

dec

Op weg naar een circulaire toekomst: ‘Samen kunnen we stappen zetten en meters maken’

Kennis delen, van elkaar leren, nieuwe ideeën ontwikkelen maar bovenal met een frisse blik naar veranderingen kijken.