Privacy- en Cookiepolicy shiftLimburg

LIOF, de organisatie die eindverantwoordelijk is voor de shiftLimburg website, hecht eraan dat goed wordt omgegaan met de verwerkte persoonsgegevens en de bezoekersgegevens en de privacy van de bezoekers aan shiftLimburg. Hieronder leest u over ons beleid in deze.

Privacy-en cookiestatement LIOF

N.V. LIOF, Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering, gevestigd te Maastricht en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 14604604 (hierna: "LIOF"). LIOF neemt uw privacy serieus. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van onze website(s) te beschermen. Lees deze privacy- en cookiestatement aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Vragen met betrekking tot deze privacy- en cookiestatement kunnen worden gericht aan:

N.V. LIOF

Wim Duisenbergplantsoen 27, 6221 SE Maastricht

Postbus 1310, 6201 BH Maastricht

Telefoon 043-328 02 80 Email info@liof.nl

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Voor LIOF is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens en de gegevens van haar websitebezoeker van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij verzamelen niet actief Persoonsgegevens maar verwerken de door u aangeleverde gegevens bij registratie.

Artikel 2: Omgaan met persoonsgegevens

2.1 Doeleinde verwerking persoonsgegevens

shiftLimburg verzamelt en bewaart persoonsgegevens uitsluitend om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante informatie/diensten. En worden de door u verstrekte gegevens bij het invullen van uw profiel gebruikt om u gepersonaliseerde content toe te sturen op basis van de door u aangegeven voorkeuren.

2.2 Bewaarde persoonsgegevens

LIOF kan persoonsgegevens over u verwerken wanneer u deze aan ons verstrekt bij het invullen van formulieren op de website of het aanmaken van een profiel.

· Uw organisatienaam

· Uw voor- en achternaam

· Uw e-mailadres

· Uw telefoonnummer

· Uw specifieke interesse voor bepaalde aandachtsgebieden: bedrijfssectoren en/of transities (maatschappelijke opgaven).

Uw gegevens (waaronder ook uw IP-adres) kunnen door LIOF worden gebruikt voor eigen marketingdoeleinden. Door deze gegevens op te geven stemt u in met dit gebruik hiervan.

2.3 Bewaartermijn

LIOF/shiftLimburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u zich uitschrijft zullen wij uw gegevens binnen 1 week verwijderen.

2.4 Toestemming verwerking persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u LIOF/shiftLimburg toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het bovengenoemde doeleinde. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Indien u geen toestemming meer wenst te geven kunt u zich uitschrijven en worden u gegevens binnen 1 week verwijderd.

2.5 Gegevens delen met anderen

LIOF/shiftLimburg zal geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties voor marketingdoeleinden.

Artikel 3: Uw rechten

3.1 LIOF/shiftLimburg wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Dit privacy- en cookiestatement wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter onverhoopt vragen hebben over de wijze waarop LIOF met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan info@liof.nl of per brief / telefoon contact opnemen (zie bovenstaande contactgegevens).

3.2 U kunt ook aan bovenstaand e-mail- of postadres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen.

Artikel 4: Cookie policy

4.1 De website van shiftLimburg maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt. Het is een klein tekstbestand dat shiftLimburg naar uw browser stuurt, zodat shiftLimburg uw browser automatisch kan herkennen bij een herhaald bezoek aan de shiftLimburg. Cookies worden gebruikt om voorkeursinstellingen te onthouden en helpen LIOF om de website shiftLimburg goed te laten functioneren. Met betrekking tot cookies kunnen wij er ook voor zorgen dat bij een bezoek aan shiftLimburg u niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

4.2 Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen gegevens op zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, waardoor het mogelijk zou worden om u via die kanalen te benaderen. Als u het gebruik van cookies door LIOF niet wenst te accepteren, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen in uw internetbrowser.

4.3 U bepaalt zelf of u het plaatsen van cookies wilt toestaan of niet. Bent u zich er wel van bewust dat wanneer u cookies uitzet onze website wellicht niet meer goed werkt op uw computer, tablet of smartphone. Wilt u onze cookies uitzetten, dan moet u dat per computer, tablet of smartphone en per browser doen.

4.4 De cookies die LIOF in haar website(s) gebruikt, zijn opgedeeld in 3 categorieën.

1. Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website technisch goed te laten werken.

2. Prestatie cookies: Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik en de prestatie van de website. Bijvoorbeeld welke pagina's bezoeken de gebruikers. Maar ook als er eens iets mis gaat en er een foutmelding komt. Zo weet LIOF wat er op de website shiftLimburg gebeurt en kan LIOF de website direct verbeteren. Met deze cookies verzamelt LIOF geen persoonlijke gegevens en blijft u dus volledig anoniem.

3. Functionele cookies: Deze cookies zorgen voor het onthouden van gemaakte keuzes (bijvoorbeeld bij de taalkeuze van de website).

Wanneer u onze website bezoekt en akkoord gaat met het gebruik van cookies (middels het sluiten van onze cookiebanner), vindt u het goed dat we de cookies op uw computer kunnen plaatsen.

4.5 Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er ook cookies door derden worden geplaatst (Google Analytics). Dit gebeurt niet als u onze pagina’s wilt delen via uw social media.

4.6 shiftLimburg werkt met een data driven marketingtool. De aldus verkregen data worden bewaard conform de Europese wetgeving hieromtrent.

Artikel 5: Opt-in

5.1 De website shiftLimburg geeft gebruikers de mogelijkheid tot opt-in. Dit houdt in dat u zelf bepaalt of u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen of een profiel wilt aanmaken. Nieuwsbrieven worden pas per e-mail verstuurd nadat we uw toestemming hebben ontvangen. Als u wilt worden verwijderd van een mailinglijst en dus geen informatie meer wilt ontvangen over dit onderwerp, kunt gebruik maken van een opt-out mogelijkheid in de betreffende e-mail.

Met het aanmaken van een profiel geeft u toestemming dat uw naam en foto worden getoond bij reacties op berichten of door u zelf geposte berichten.

Artikel 6: Links naar andere websites

6.1 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van LIOF verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij u graag verwijzen naar de betreffende websites.

Artikel 7: Veiligheid

7.1 LIOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De shiftLimburg website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LIOF op via info@liof.nl.

De volledige omgeving van shiftLimburg wordt gehost in een datacentrum in Nederland dat ISO27001 is gecertificeerd.

Ook de software die wordt gebruikt is gecertificeerd conform ISO27001.

Artikel 8: Wijzigingen

8.1 LIOF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

LIOF, versie 12-2021

No