Gezondheid

Limburg heeft een uniek en innovatief ecoysteem dat aansluit op de sterke sectoren zoals agrofood, chemie & materialen en life sciences & health. Vanuit deze sectoren én de inzet op de vier transities zorgen we zo voor economisch rendement mét maatschappelijke impact.

MedLim: accelerate your medical device startup!

The MedLim Matchmaking & Fast Track Acceleration Program (3-week sprint) is a free of charge online program. We are looking for promising startups that develop breakthrough, innovative MedTech products and services in the Cardiovascular, Diabetes, Neurological, Spine & Medical Surgical.

A collaboration with MedLim and the expertise partners is unique as they will provide support with world class experts in the field of business, medical device development, regulatory, IP and financing. A limited selection of startups/scaleups will have a unique opportunity to work closely with these experts in the Limburg region (NL) and to benefit from quick access and the know-how of the MedLim partners (Medtronic & LIOF, and expert centers of Brightlands Maastricht Health Campus & Medace) supported by the imec.istart team.

More information

LEEF

Innovatieve ideeën ter verbetering van de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Parkstad kunnen rekenen op een investeringssubsidie van € 10.000 uit het onlangs opgerichte Limburg Early Execution Fonds (LEEF). LEEF is een onderdeel van de Vie Innovatie Hub Parkstad (VIHP). LEEF biedt subsidies om initiatiefnemers met veelbelovende ideeën op het gebied van gezondheid en vitaliteit te ondersteunen. Dit kan in de onderzoeksfase, maar ook in een later stadium tijdens de ontwikkeling van desbetreffend idee. Een belangrijke vereiste is dat het initiatief de gezondheid in de regio Zuid-Limburg dient te bevorderen.

Lees meer

Business Innovation Food Program

Het Business Innovation Program Food is voor ondernemers in de agrofoodsector die toegewijd zijn een kansrijk idee om te zetten in een nieuw verdienmodel. Deelname staat open voor bedrijven die met dit idee bijdragen aan het versnellen van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Dit zijn startups of innovatieve MKB-ers die in de brede zin actief zijn in de agrofoodsector. Denk aan de land- en tuinbouw, de voedselverwerkende industrie, data en technologie bedrijven en (logistieke) dienstverleners.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem contact op via hallo@shiftlimburg.nl.