Digitalisering Agri food sector: one-stop-shop DIH

Aantal likes:

Aantal reacties:

1 reactie

Aantal weergaven:

37x bekeken

Ideeën uitwisselen

2

Marianne Geurts

op dinsdag 26 april 2022 om 13:31

Hoe stimuleren we de toepassing van digitalisering in de Agri-food sector ten behoeve van een betere wereld in Limburg?  

Uit het grote Europese Interreg programma Regions4Food (R4F) is gebleken dat veel agri-food ondernemers bij digitaliseringsvragen niet altijd weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp of het eng vinden om te innoveren. In verschillende regio's in Europa én ook in Nederland zijn er de afgelopen jaren Digitale Innovatie Hubs (DIH's) ontstaan. Zij zijn heel succesvol gebleken in het stimuleren en ondersteunen van digitalisering in de agri-food sector. 

Een DIH is een soort van 'one-stop-shop' die van alles in huis heeft om de agri-food ondernemer te ondersteunen bij digitale innovaties.

Moeten wij dit in Limburg ook willen, zo'n 'one-stop-shop'?
In feite hebben we alles al in huis voor zo'n 'shop', ofwel een Digital Innovation Hub (DIH). Dus hoeven we niks nieuws te creëren. 

Wat we wel kunnen doen is veel meer gebruik maken van alles wat er al goed werkt in onze regio, ook over de grenzen heen. Én we kunnen elkaar helpen om weerstand en onwetendheid weg te halen.

Hoe dan? 
Als we samen (als Brightlands Campussen, kennisinstituten, Lltb, Liof, Provincie, Keyport, Crossroads hubs, fieldlabs, etc. alsmede vergelijkbare entiteiten in Duitsland en België) die virtuele "one-stop-shop" willen zijn voor de agri-food ondernemer in Limburg en de Euregio, dan is het fijn als we:

  • De onderlinge verbindingen en samenwerking versterken
  • Succesverhalen delen ter inspiratie
  • Durven delen
  • Vertrouwen

ShiftLimburg is een prachtig platform om dit te ondersteunen.

Binnen dit Topic 'Digitalisering Agri food sector: one-stop-shop DIH" kunnen we elkaar vragen stellen, tips geven, relevante events aankonderen, succesverhalen delen, etc...

In bijgevoegde documenten vind je:

  • Actionplan PP6 Limburg Regions4Food (met SWOT-analyse en actie om DIH en Fieldlabs te realiseren
  • Final Report Strategic Recommendations R4F voor beleid EU en Provincie Limburg

Wij nodigen je uit!

Marianne Geurts & 
Annemiek Canjels (Provincie Limburg)
en verschillende ambassadeurse en ondernemers

Reacties (1)

Marianne Geurts

op woensdag 8 juni 2022 - 16:35


Goed om te weten: 5 Fieldlabs in Noord-Limburg

Om samen Leren en groeien te versterken zijn er in Noord-Limburg vijf verschillende Fieldlabs gerealiseerd: ontmoetingsplaatsen waar studenten en bedrijven samen aan de slag gaan met projecten op het gebied van technologie en logistiek, land- en tuinbouw, voeding en gezondheid, grensoverschrijdend ondernemen en circulariteit. De gedeelde kennis en ervaring binnen de Fieldlabs draagt bij aan het ontwikkelen, behouden en aantrekken van talent in de regio Noord-Limburg.

Zie deze website: https://fieldlabsnoordlimburg.nl/