Nieuwe openstelling POP3: 45 miljoen voor agrarisch Limburg

Datum van item

14 juni 2018

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

61x bekeken

Agrarisch ondernemers, kennisleveranciers en samenwerkingsverbanden in Limburg kunnen vanaf 14 mei subsidie aanvragen voor innovaties en investeringen in de landbouw. Onlangs kwam er een Europese injectie van 45 miljoen in de plattelandsontwikkeling van Limburg. Oproep aan Limburgse ondernemers om gebruik te maken van de beschikbaar gestelde gelden.

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties, samenwerking rondom innovaties en fysieke investeringen voor duurzame innovaties (speciaal gericht op emissiereductie naar grondwater): dat zijn zaken waar vóór medio juni subsidie voor aangevraagd kan worden. Innovatie op Limburgse bodem is waar Provincie Limburg met de investeringen heen wilt.

Om aanvragers te ondersteunen is het Handboek voor Aanvragers POP3-subsidies samengesteld. Hierin staat wie of welk project in aanmerking komt voor de subsidie en hoe de aanvraag moet worden ingediend. Ook de verdere procedure wordt uitgelegd. Uitgebreide informatie over de Sub­si­die­ver­or­de­ning Plat­te­lands­ont­wik­ke­lings­pro­gram­ma 2014-2020 (POP3) Lim­burg vind je hier.

Hulp nodig bij je aanvraag of andere vragen?
POP3 is een financiële stimulans om ook jouw agrarische onderneming toekomstbestendig te maken. Wil je de stap zetten, maar kun je nog wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met Niek Theunissen van LIOF. LIOF helpt agrarische ondernemers, groot en klein, met innoveren, samenwerken en investeren. Ook met vragen rondom deze nieuwe subsidieregelingen ben je bij LIOF aan het juiste adres.

Bron: Provincie Limburg