Ministerie van LNV opent Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe)

Datum van item

4 november 2020

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

3x bekeken

Agrarische ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen nu gebruik maken van de mogelijkheid om onafhankelijke expertise in te kopen via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). Hiervoor stelt het Rijk 45 miljoen euro beschikbaar. De regeling is één van de stappen die het voor boeren en tuinders mogelijk maakt om te investeren in een duurzame toekomst van hun bedrijf.

Het doel van de Sabe is het ondersteunen van landbouwondernemers die (individueel of samen) hun kennis over verduurzaming van de bedrijfsvoering willen vergroten. De Sabe maakt het gemakkelijker voor landbouwondernemers om de meest actuele inzichten te verkrijgen over mogelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering en faciliteert op deze manier een (verdere) stap naar kringlooplandbouw en klimaatbestendig ondernemen. De Sabe regeling bestaat uit drie onderdelen, ieder met hun specifieke kenmerken.

Voucher voor agrariërs

Deze vouchers hebben een waarde van maximaal €1.500,-. De agrariërs kunnen deze voucher (die één jaar geldig is) vanaf 30 november aanvragen. De voucher kan ingezet worden voor diverse aandachtsgebieden, zoals stikstofemissie, gezonde bodem, natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, persoonlijke ontwikkeling of bedrijfsopvolging. Agrariërs kunnen de vouchers ook bundelen, om gebruik te maken van advisering in groepsverband. Ook kan de voucher worden ingezet voor het volgen van een verdiepingscursus stikstof. Er zijn het komende jaar 2000 vouchers beschikbaar, we verwachten dan ook een 'run' op deze vouchers.

Voucher voor adviseurs

Deze vouchers hebben een waarde van maximaal €1.250,-. Vanaf 30 november kunnen agrarische adviseurs een voucher aanvragen, welke inzetbaar is voor een opleiding tot stikstofadviseur. Daarnaast is het belangrijk dat adviseurs die advies willen geven op de in te zetten vouchers onder punt 1, voucher voor agrariërs, zich laten registreren in het BAS-register.

Regeling voor samenwerkingsverbanden

Van 30 oktober tot en met 11 december kunnen er aanvragen worden ingediend voor samenwerkingsverbanden voor bepaalde onderwerpen (bodembeheer, diergezondheid, verdienvermogen etc.). Op aanvraag kan een subsidie worden toegekend aan ondernemingen die zaken als trainingen, workshops en coaching voor een samenwerkingsverband, bestaande uit landbouwondernemingen, uitvoert.

Meer weten

Op 10 november van 13:00 tot 14:00 wordt een webinar georganiseerd om meer inzicht te geven in de mogelijkheden van de Sabe. Lees hier meer over dit webinar. De volledige tekst van de regeling lees je in de Staatscourant.