Hubert Mackus: "Samen komen we verder"

Datum van item

4 januari 2021

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

0 likes

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

0x bekeken

Gelukkig nieuwjaar! Nog maar pas keken we terug op het bewogen jaar 2020 waarin verrassend veel mooie initiatieven in de Limburgse agrofoodsector tot stand kwamen. Nu is de blik alweer gericht op de toekomst, zo blijkt ook uit de activiteit bij organisaties, bedrijven en ondernemers om ons heen. De Kiempunt agenda vult zich snel met interessante webinars en online bijeenkomsten voor de komende tijd. Ook gedeputeerde Hubert Mackus focust op het nieuwe jaar. In onderstaande brief deelt hij zijn eerste plannen voor 2021:

Allereerst wens ik u in dit nieuwe jaar veel geluk en bovenal gezondheid toe. Nederland kijkt terug op een ongekend bewogen jaar. Het coronavirus had en heeft enorme impact op ons leven. In Nederland en zeker ook in Limburg staan we samen voor grote uitdagingen voor onze gezondheid, onze naasten, in de zorg en in de economie. Aan het begin van dit nieuwe jaar ben ik optimistisch: in 2021 kijken we weer vooruit.

Dat geldt zeker ook voor de ontwikkeling van de Landbouw & Agrofoodsector in Limburg. In 2020 schreven we in samenspraak met het werkveld vanuit de Provincie een beleidskader met een ambitieus toekomstbeeld. We staan in de startblokken om dit beeld via regiobijeenkomsten in 2021 met u, nader te bespreken. Om met elkaar, de spelers in de sector, te bespreken hoe we elkaar kunnen versterken naar een toekomst waarin economische voorspoed en maatschappelijke winst in onze agrarische regio hand in hand gaan. Deze regiobijeenkomsten staan vanwege het coronavirus nog on-hold, uiterlijk februari gaan we daarmee starten en daarna opvolgen.

In 2021, het nu nog nieuwe jaar, zetten we dus stappen in agrarisch ondernemen in een eerlijke markt en binnen de randvoorwaarden die maatschappelijke veranderingen en vraagstukken met zich meebrengen. Samen komen we verder! Kortom, Agrofood Limburg Vitaal Vooruit.

Meer informatie over de regiobijeenkomsten komt in januari 2021 beschikbaar op Kiempunt.

Hubert Mackus
Gedeputeerde Landbouw