Het Tuinbouwakkoord zorgt voor kwalitatief, gezonde en duurzame voeding voor toekomstige generaties

Datum van item

20 maart 2019

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

0 likes

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

0x bekeken

Tijdens het Nationale Tuinbouwcongres ondertekende regionale Greenports, regionale overheden en landelijke brancheorganisaties, waaronder Minister Carola Schouten en Gedeputeerde Hubert Mackus, het Tuinbouwakkoord. Minster Schouten: “De Nederlandse tuinbouw staat voor dynamisch en vooruitstrevend ondernemerschap. Dit zien we terug in het Tuinbouwakkoord, waarmee richting wordt gegeven aan een volledig circulaire tuinbouwsector.” De focus van dit akkoord ligt op het zorgvuldig gebruik van grondstoffen, vermindering van schadelijke uitstoot en energiezuinige teelt.

Met het Tuinbouwakkoord wordt er hard gewerkt aan een circulaire tuinbouwsector, zodat ook toekomstige generaties voorzien worden van voldoende kwalitatief, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Onder de noemer van ‘Greenports Nederland’ werken het bedrijfsleven, kennispartners en (regionale) overheden de komende maanden aan concrete en meetbare doelen. Met de “Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030: Circulaire tuinbouw in de praktijk” worden deze doelen gerealiseerd. Hierin zijn 7 thema’s gebundeld tot het Tuinbouwakkoord: klimaat neutrale tuinbouw, modernisering van het productiegebied, gezonde planten/gezonde mensen, vers-logistiek, innovatie, arbeidsmarkt & scholing en internationalisering.

Hubert Mackus, Gedeputeerde Landbouw, Natuur, Infra, Rail en Monumenten en Bob Vostermans, wethouder gemeente Horst aan de Maas.

> Nieuws Brightlands