Data openstelling MIT Zuid 2021 bekend

Datum van item

23 maart 2021

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

0 likes

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

0x bekeken

Net als voorgaande jaren kunnen MKB ondernemers in 2021 een aanvraag indienen voor het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid. Deze week werden de data van de openstelling bekend gemaakt. De voorwaarden zijn in 2021 beduidend anders dan voorgaande jaren: om in aanmerking te komen moeten de innovaties bijdragen aan een van vier maatschappelijke missies of aan een van de zogenaamde sleuteltechnologieën.

Nieuwe opzet

De opzet van het instrumentarium in 2021 kent significante wijzigingen vergeleken met MIT 2020. Belangrijke wijziging is de overgang naar het missiegedreven beleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het missiegedreven innovatiebeleid betekent dat binnen MIT Zuid 2021 innovaties gericht dienen te zijn op één van de onderstaande maatschappelijke missies (1 t/m 4) of op één van de Sleuteltechnologieën (nr. 5):

  1. Energietransitie en duurzaamheid;
  2. Landbouw, water en voedsel;
  3. Gezondheid en zorg;
  4. Veiligheid;
  5. Sleuteltechnologieën.

Deze vijf thema’s worden nader toegelicht binnen de kennis- en innovatie agenda’s (KIA’s) op de website van Stimulus. Daarnaast is er het document dat de algemene voorwaarden van de MIT Zuid subsidieverstrekking behandelt.

Openstellingsdata

De openstellingsdata zijn als volgt:

  • Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 20 april 2021 9.00 uur tot 9 september 17.00 uur
  • Voor MIT R&D samenwerking (tenderprocedure): 1 juni 2021 9.00 uur tot 9 september 17.00 uur

Meer weten

Meer informatie over MIT Zuid 2021 en het vernieuwde aanvraagformulier vind je op de website van Stimulus.