Windpark Weert: het is de geest die beweegt

Datum van item

12 juli 2022

Categorie van item:

Achtergrondartikelen

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

216x bekeken

Een unieke samenwerking

Het is niet de wind die beweegt, het is niet de vlag die beweegt, het is de geest die beweegt.

Dat is precies hoe Windpark Weert is ontstaan. WeertEnergie en Eneco staken de koppen bij elkaar en realiseerden samen met bewoners funding om drie windmolens te realiseren in de omgeving van Weert. Om samen iets te doen aan duurzame energie. 

 

Een unieke samenwerking 

Henk Lambrichts, lid van het bestuur van energiecoöperatie WeertEnergie en een van de drie directieleden van Windpark Weert bv.: “Windpark Weert is een initiatief van WeertEnergie en Eneco. Samen met bewoners willen wij een bijdrage leveren aan een energieneutraal Weert. Een bijzondere samenwerking tussen een commerciële partij en een coöperatie.”

De voorbereiding van Windpark Weert  begon in 2016. In 2017 werd de samenwerking tussen Eneco en WeertEnergie met een overeenkomst bekrachtigd. In mei 2021 startte de bouw en op 22 juni 2022 is het windpark officieel geopend. Windpark Weert bestaat uit 3 windturbines. De masten zijn 130 meter hoog en de wieken een indrukwekkende 70 meter lang. 

 

Groene stroom voor Weert

Henk: “We verwachten dat Windpark Weert gemiddeld 30.000.000 kilowattuur (KWh) groene stroom per jaar produceert. Dat is voldoende om ruim 10.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Weert heeft ongeveer 21.000 huishoudens. Dit windpark is dus een belangrijke stap in de verduurzaming van de energieproductie.” 

 

Van de bewoners …

Bijzonder is dat de leden van coöperatie WeertEnergie mee kunnen investeren in het windpark. Henk legt uit hoe dit werkt. Met de investering voor de bouw van de 3 windturbines zijn vele miljoenen gemoeid. Dat bedrag is grotendeels gefinancierd door de Rabobank. Daarnaast gaf WeertEnergie haar leden, dat zijn er ruim 400, de kans om in de bouw van de windturbines te investeren. Zij konden hiervoor certificaten kopen. Daarmee zijn de leden per saldo eigenaar van 50% van het windpark. Een bijzondere en mooie samenwerking!”

 

… voor de bewoners

Nog mooier is dat Eneco en WeertEnergie zo niet alleen bijdragen aan de ambitie van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Ook laten zij een deel van de opbrengsten uit de windmolens  terugvloeien in de lokale gemeenschap. 

“Een deel van de opbrengst wordt gestort in een omgevingsfonds.  En gaat zo direct  naar de bewoners”

“Wij storten een deel van de opbrengst in een omgevingsfonds”, legt Henk uit. “Hiervoor is de stichting Gries Hej Windfonds opgericht. Deze stichting ontvangt ieder jaar € 1,- per geproduceerde megawattuur (MWh). Dit komt neer op zo’n € 30.000,- per jaar.”

 

Goed idee? Het Gries Hej Windfonds is benieuwd!

De opbrengst komt direct ten goede aan zeven woonkernen die liggen in een straal van drie kilometer rondom de middelste windmolen. Met dit geld kunnen bewoners duurzame projecten realiseren, denk aan fietspaden of duurzamere gemeenschappelijke gebouwen. De stichting roept bewoners op om zelf met ideeën voor projecten te komen. “Zo hebben de bewoners zelf invloed op een duurzame omgeving en het bevorderen van de natuur om hen heen.” 

 

Omdat de energietransitie voor iedereen belangrijk is

Henk benadrukt dat het windpark niet alleen duurzame energie opwekt, maar ook actief bijdraagt aan het vergroten van aandacht voor de maatschappelijke transities bij bewoners. Via het Gries Hej Windfonds, maar ook door activiteiten te organiseren om de windmolens onder de aandacht te brengen. 

 

Bouw je eigen windmolen

Henk: “We hebben op een basisschool in Weert in de groepen 5 tot en met 8 gastlessen gegeven over de windmolens. De kinderen van groep 7 en 8 hebben met een bouwsetje een windmolentje gebouwd. De kinderen van groep 5 en 6 hebben onder leiding van een kunstenares een creatieve opdracht uitgevoerd. Met als thema ‘Wind Wint’. Geïnspireerd op deze kunstwerkjes heeft kunstenares Emmy van de Venne vervolgens een groot metalen kunstwerk ontworpen. Begin juni onthulden we samen met de kinderen het kunstwerk.” 

Zo leren de kinderen over duurzame energie én vergroot Windpark Weert het draagvlak voor de windturbines – en daarmee aandacht voor de energietransitie - bij de ouders. “Een onmisbaar onderdeel van wat wij doen en waar wij naar streven”, sluit Henk af. 

Het is de geest die beweegt. 

'Wind wins at Windpark Weert'