Regionaal voedselsysteem Limburg is een feit!

Datum van item

22 januari 2024

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

61x bekeken

Er vindt een groeiende beweging plaats van Regionaal Voedselsysteem, gebaseerd op het reeds behaalde succes in Zuid-Limburg. Deze uitbreiding is het resultaat van een collectieve, integrale samenwerking en inspanning op het gebied van duurzame landbouw, landschap en milieu, toerisme en economie. Regionaal Voedselsysteem Limburg (RVS-LB) is een feit.

h2
RVS-LB

Een groeiende beweging naar Limburg!

Op 18 januari jl. vond de persconferentie plaats, inzake de ONTHULLING VAN HET NIEUWE LIMBURGSE STREEKPRODUCTEN KEURMERK binnen de prachtige gewelven van Kasteel Eyckholt in Roosteren. Dit is hét kenmerk voor Limburgse streekproducten, welke (ambachtelijk) worden gemaakt uit de regionale oogst op een locatie in onze provincie. Het Regionaal Voedselsysteem wordt gesteund door Rabobank, Visit Zuid-Limburg, Provincie Limburg en de LLTB!

Het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg (RVS-ZL) maakt sinds de oprichting twee jaar geleden een opmerkelijke groei door. In 2024 zet RVS-ZL vastberaden koers en maakt een groeiende provinciale beweging. Regionaal Voedselsysteem Limburg (RVS-LB) is een feit. Deze uitbreiding is het resultaat van een collectieve, integrale samenwerking en inspanning op het gebied van duurzame landbouw, landschap en milieu, toerisme en economie.

Het Regionaal Voedselsysteem geeft een impuls aan lokaal en regionaal ondernemerschap en verbindt mensen in gemeenschappelijke trots. Het is een transparant samenwerkingsverband van schakels uit de regionale voedselketen, overheid, toerisme en onderwijs en bestaat uit deelnemers, partners en ambassadeurs. Het initiatief heeft tot doel om gezonde, voedzame producten van eigen bodem in de markt te zetten en toegankelijk te maken voor iedereen in de regio. Duurzaamheid, lokale productie en gemeenschapsgerichte initiatieven die de band tussen producenten, verwerkers, consumenten en het milieu versterken zijn van grote waarde en het biedt consumenten de mogelijkheid om te genieten van heerlijke, hoogwaardige streekproducten met een eigen verhaal.

h2
Bekijk programma

Waarom de overgang naar Regionaal Voedselsysteem Limburg?

De overgang naar het Regionaal Voedselsysteem Limburg weerspiegelt de groeiende behoefte aan een veerkrachtig voedselsysteem die zowel economisch als ecologisch duurzaam is. Door de samenwerking tussen producenten, consumenten, strategische partners en lokale overheden te versterken, streven we ernaar om de provinciale voedselvoorziening te vergroten, de CO2-voetafdruk te verminderen en de regionale economie en het toerisme fors te stimuleren. Graag informeren wij jou over de groeikansen, ambities en kaders waarbinnen het Regionaal Voedselsysteem zich beweegt, waarbij verknopen, verbinden en verkopen voorop staat.

Het leven is goed in Limburg. Waar de boer zijn glooiende 
akkers bewerkt en de bakker met trots zijn ambachtelijke broden bakt. Waar de fruitteler zijn fruit plukt en verwerkt tot vloeibaar goud… Van kaasboer, spelt teler tot wijnproducent… In onze gehele provincie verbouwen, telen, oogsten, verwerken en verkopen gedreven vakmensen met trots hun verrukkelijke producten van het land.