Openstelling OPZuid EFRO 2021-2027

Datum van item

22 september 2022

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

122x bekeken

OPZuid ERDF 2021-2027

OPZuid EFRO 2021-2027

Openstelling 2022

Heeft u een innovatief project waarvoor u Europese subsidie wilt aanvragen? Dat kan weer! De eerste openstelling van het EFRO-programma OPZuid 2021-2027 is vanaf 12 september 09:00 tot 4 november 17.00 uur. 

OPZuid EFRO 2021-2027

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel. Dit houdt in: bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten.

Subsidie voor het benutten van innovatiekracht voor economische én maatschappelijke impact

Het nieuwe OPZuid-programma stelt subsidie beschikbaar voor samenwerkingsprojecten in de keten(s) die bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen. De vijf transities zijn: energie, klimaat, grondstoffen, gezondheid en landbouw & voeding.

De vijf transities sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen. In het EFRO-programma geeft Zuid-Nederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een slimmer Europa’ en ‘Een groener Europa’.

Meer weten?

Wil je meer weten over het OPZuid-programma, de subsidiemogelijkheden of het indienen van een projectaanvraag binnen de eerste openstelling? Klik op de onderstaande button!

 

Meer informatie