Natuurrijk Limburg zoekt grondgebruikers

Datum van item

26 januari 2024

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

138x bekeken

flower block

Natuurrijk Limburg is actief op zoek naar landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond die vanaf 2024 tegen een hectarevergoeding willen meedoen met de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Zij kunnen vanaf 2024 tegen een hectarevergoeding meedoen met de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Door aan het ANLb mee te doen draagt u bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en waterkwaliteit en levert u een bijdrage aan klimaatdoelen op het platteland. Voor het beheer van landbouwareaal binnen de ANLb-regeling betaalt Natuurrijk Limburg u een meerjarige vergoeding. Inmiddels heeft Natuurrijk Limburg ruim 1200 agrarische en particuliere deelnemers.

Wat?

Afhankelijk van uw locatie en uw interesse maakt Natuurrijk Limburg afspraken met u over het uitvoeren van bepaalde beheerpakketten voor doelsoorten van het ANLb. U voert het beheer uit en u ontvangt daarvoor vanuit Natuurrijk Limburg een meerjarig gegarandeerde vergoeding (voor arbeid en gederfde opbrengsten). Zo zijn er akkerbeheerpakketten voor de patrijs 2868 euro per hectare, pakketten met kruidenrijk grasland vanaf 1.375 euro per hectare, pakketten met landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden 2.081,30 per hectare en poelen 160,77 euro à 286,79 euro per stuk.

Waar?

Op het overgrote deel van het landbouwareaal binnen de provincie Limburg is ANLb mogelijk. Natuurgronden zijn uitgezonderd. Er wordt samen gekeken of uw locatie van meerwaarde is voor doelsoorten van het ANLb en welke pakketten bij u passen.

Begeleiding vanuit Natuurrijk Limburg

De veldmedewerkers van Natuurrijk Limburg adviseren en begeleiden deelnemers bij hun beheer. Bij hen kunt u terecht met vragen.

h2