Future Proof Human Capital Scan

Datum van item

14 juni 2022

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

12x bekeken

201 Limburgse bedrijven hebben deelgenomen aan de Future Proof Human Capital Scan. Deze scan is ontwikkeld in een samenwerking tussen de Limburgse Werkgevers Vereniging, Zuyd Hogeschool en Leo Loopbaan. De resultaten hiervan worden deze week, in de vorm van een magazine met praktijkvoorbeelden, gepresenteerd aan alle leden van de Limburgse Werkgevers Vereniging en overige stakeholders.

De Future Proof Human Capital Scan bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die ontwikkeld is op basis van literatuurstudie en een focusgroep met experts. De scan brengt de organisaties op vier pijlers in beeld. De eerste pijler “strategie en bedrijf” meet de strategische verankering van (sociale) innovaties. Pijler 2 “wendbaarheid en flexibiliteit” brengt de interne veranderingssnelheid en daarmee de wendbaarheid en slagvaardigheid van organisaties in kaart. “Flexibel op- en afschalen” is de derde pijler. Daarin wordt gemeten in hoeverre organisaties in staat zijn hun personeelsbestand aan te passen aan de steeds volatielere omgeving. Tot slot, pijler 4 “employability en duurzame inzetbaarheid” bekijkt de ontwikkeling van medewerkers en in hoeverre er oog is voor het verbeteren van duurzame inzetbaarheid.

Check resultaten

Het magazine “Vooruitzien” is gemaakt naar aanleiding van de Future Proof Human Capital Scan. Het bevat enerzijds een analyse van de 201 deelnemende bedrijven en anderzijds vele praktijkvoorbeelden van ondernemers die naar aanleiding van de scan aan de slag zijn gegaan.

Vooruitzien is een uitgave van de LWV in samenwerking met Leo Loopbaan en Zuyd Onderzoek. Klik hier voor het magazine

 

Bron: LWV