Ex­tra im­puls voor ver­duur­za­ming bin­nen­vaart

Datum van item

1 maart 2023

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

66x bekeken

extra impetus for sustainable inland navigation

Ex­tra im­puls voor ver­duur­za­ming bin­nen­vaart

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Provincie Limburg), tekende 22 februari in het bijzijn van gedeputeerde Jeanette Baljeu (Provincie Zuid-Holland) de Letter of Intent om toe te treden tot het programma RH2INE. Met deze handtekening schaart de Provincie Limburg zich officieel tussen overheden die zeer actief zijn in de verduurzaming van de binnenvaart.

De Provincie Limburg onderstreept met de toetreding haar ambitie om de toepassing van waterstof in de binnenvaart transportsector kracht bij te zetten. Met haar komst breidt de groep betrokken overheden binnen het RH2INE programma gestaag uit, zowel in Nederland als in België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk.

"Een belangrijke ontwikkeling binnen de verduurzaming van de binnenhavens is de realisatie van de waterstofinfrastructuur."

Gedeputeerde van Gaans-Gijbels:

"Limburg ligt centraal in een netwerk van vaarwegen. Vanuit Limburg kunnen schepen via de Maas en het Albertkanaal naar de zeehavens. De binnenhavens op deze route zijn zeer belangrijk voor de aan- en afvoer van goederen van bedrijven. Bijna alle havens breiden uit en verduurzamen. Een belangrijke ontwikkeling binnen die verduurzaming is de realisatie van de waterstofinfrastructuur. Met de Limburgse deelname aan RH2INE maken we daar nog meer werk van."

Gedeputeerde Baljeu: 

“Met RH2INE werken we aan de opschaling van waterstof in de binnenvaart. Limburg is zeer actief als het gaat om de verduurzaming van de binnenvaart. De betrokkenheid van Limburg bij het RH2INE programma is daarmee een belangrijke impuls voor de toepassing van waterstof in de binnenvaart en transport. De samenhang met Blueports Limburg en het binnenhavenproject Rhombus is daarbij zeer welkom.”

Het hele artikel lezen?

Wil je het hele artikel van de Provincie Limburg lezen met onder andere meer informatie over RH2INE? Klik op de onderstaande button!

Lees hier het hele artikel