Europa’s AI-ambitie: 4 miljard euro voor startups en KMO’s

Datum van item

30 januari 2024

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

228x bekeken

AI image

In een poging om de wereldwijde AI-race te leiden, heeft de Europese Commissie een uitgebreid AI-innovatiepakket onthuld. Deze is opgesteld na het akkoord over de EU AI Act, en voorziet in maar liefst 4 miljard euro aan publieke en private investeringen. Deze moeten het AI-landschap tegen 2027 transformeren. Er wordt een AI-bureau opgericht om het beleid te coördineren en de wet uit te voeren, en er komen AI-fabrieken. Met deze aanpak neemt de EU een leidende positie in op het gebied van AI.

Waarom je dit moet weten

Na de goedkeuring van de AI Act streeft de Europese Unie ernaar om de ontwikkeling van AI te stimuleren, door geld opzij te zetten voor startups en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s).

Het AI-innovatiepakket is een concreet plan dat wordt ondersteund door aanzienlijke financiële steun. Het omvat de oprichting van een AI-bureau binnen de Commissie om toezicht te houden op de uitvoering van de AI-wet.

Financiële steun

Een integraal onderdeel van het pakket is de financiële steun van de Commissie via Horizon Europe en het programma Digitaal Europa. Deze financiering richt zich op generatieve AI. Deze fondsen zijn van cruciaal belang om Europese AI-initiatieven vooruit te helpen en ervoor te zorgen dat startups en MKB’s de middelen hebben om te innoveren en wereldwijd te concurreren.

Daarnaast versnelt de Commissie de ontwikkeling van Europese dataruimten. Deze ruimten zijn bedoeld als hulpbronnen voor de AI-gemeenschap en bieden de nodige gegevens om AI-modellen te trainen en te verfijnen.

Infrastructuur en strategische initiatieven

Om het AI-ecosysteem verder te versterken, heeft de Commissie de oprichting van AI-fabrieken aangekondigd in het kader van de EuroHPC-verordening. Deze faciliteiten zullen startups en KMO’s toegang geven tot AI-gerichte supercomputers. De AI-fabrieken zijn bedoeld als kweekvijvers voor diverse opkomende toepassingen.

Bovendien getuigt het ‘GenAI4EU’-initiatief van de strategische aanpak van de EU. Het is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van use cases en toepassingen in de 14 industriële ecosystemen en de publieke sector van Europa. In lijn hiermee worden twee consortia voor digitale infrastructuur opgericht, die zich richten op taaltechnologieën en lokale digitale tweelingen.

AI-regelgeving als wereldwijd ijkpunt

De AI-wet van de EU, die in Brussel is aangenomen, schept een wereldwijd precedent voor AI-regelgeving. De wet is ontworpen om de impact van AI op burgers te beheersen. Het heeft een sterke focus op het handhaven van publieke waarden en het stimuleren van economische groei. De wet verbiedt gezichtsherkenningstechnologie, behalve voor het opsporen van ernstige misdrijven.

Ongeveer 15 procent van alle AI-systemen zal onder de strikte regelgeving van de wet vallen. Dit betekent dat bedrijven zich moeten aanpassen en ervoor moeten zorgen dat hun AI-systemen voldoen aan de nieuwe eisen. De wet heeft duidelijke grenzen gesteld aan het gebruik van AI en verbiedt social scoring en manipulatieve AI-technieken. Overtredingen van deze regels kunnen leiden tot boetes tot € 35 miljoen of een percentage van de wereldwijde omzet van een bedrijf, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Implicaties voor het AI-landschap

De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn ingrijpend. Het AI-innovatiepakket is erop gericht het aanzien van de Europese Unie op het gebied van AI te vergroten. Het zorgt ervoor dat AI-systemen worden ontwikkeld en gebruikt op een manier die in overeenstemming is met de Europese normen en standaarden.

Voordat de AI-wet volledig van kracht kan worden, moeten alle EU-lidstaten en het Europees Parlement de overeenkomst goedkeuren. Na goedkeuring wordt de wet binnen twee jaar van kracht. Deze interim-periode is cruciaal voor bedrijven en overheden om zich voor te bereiden op de komende veranderingen.

Een sprong voorwaarts

De lancering van het AI-innovatiepakket en de goedkeuring van de AI-wet betekenen een sprong voorwaarts op het gebied van AI. Ze onderstrepen de toewijding van de Europese Commissie om de wereldwijde AI-race te leiden en vorm te geven. Met deze maatregelen wil de Commissie een omgeving creëren waarin AI op verantwoorde en ethisch verantwoorde wijze tot bloei kan komen.

Nu de ambitie en de middelen stevig zijn verankerd, bevinden Europese startups en kleine en middelgrote ondernemingen zich in een goede positie om het transformerende potentieel van AI te benutten. De komende jaren zal blijken hoe deze initiatieven de ontwikkeling van AI zullen stimuleren en de positie van de EU in de voorhoede van de digitale evolutie veilig zullen stellen.

 

Bron:

h2
Innovation Origins