Vezelgewassen: van land tot pand

Datum van item

30 maart

Event location: Villa Flora Venlo

09:00 - 13:00

fiber crops

Vezelgewassen: van land tot pand

De Nederlandse bouwsector ontwikkelt zich snel. Internationale trends, innovaties en wet- en regelgeving liggen daaraan ten grondslag. Zo zijn thema’s als duurzaamheid, circulariteit en de stikstofproblematiek de laatste jaren veelbesproken. En ook voor de landbouw zijn er uitdagende tijden waarin stikstofreductie een dagelijkse zorg is. 

Er ligt bovendien een grote uitdaging voor de bouwsector. Kunnen we in Nederland de opgaaf halen om vóór 2030 900.000 woningen te bouwen en 6.000.000 woningen te isoleren? En kunnen we dat binnen de klimaatafspraken van Parijs en vanuit de bestaande bouwpraktijk? Het antwoord is hard maar duidelijk: nee! Maar er ligt wel een oplossing en dat is de overstap naar biobased bouwen.

Een even grote uitdaging is er voor de agrarische sector. Zijn er alternatieve verdienmodellen voor de boer zodat de agrarische sector duurzaam behouden blijft? Het antwoord is: ja! En ook hier is de oplossing biobased bouwen.

Event: 'Vezelgewassen van land tot pand'

LIOF organiseert op donderdag 30 maart in samenwerking met Rabobank, de Provincie Limburg en het Platform Nieuwe Teelten Limburg het event ‘Vezelgewassen: van land tot pand’. Doel van dit event is samen op weg te gaan richting de primaire inzet van duurzamere bouwmaterialen en daarmee ook toe te werken naar een ander verdienmodel voor agrariërs. Meer met minder: voldoen aan de grote woningvraag maar wel bouwen met minder CO2 uitstoot. Want ook de bouwuitdaging in Limburg is groot: 26.550 woningen moeten er gebouwd worden vóór 2030.

De volgende thema’s staan centraal: kunnen vezelgewassen een rol kunnen spelen in het verduurzamen van de bouwindustrie? Welke rol kan de landbouw hierbij spelen? Hoe staat het met het verdienmodel voor de boer? Hoe ver is de markt al? In welke situaties kan de teelt van vezelgewassen duurzaam perspectief bieden voor boer en bouwer? 

Ben jij actief in de bouw of in de landbouw? Wil jij samen met ons de eerste stappen zetten op weg naar duurzame woningbouw? Kom dan op 30 maart naar Villa Flora in Venlo, Villafloraweg 1.

Wat kan je verwachten?

  • We informeren je over wat biobased bouwen inhoudt
  • We laten je zien wat de kansen zijn van deze duurzame bouw
  • We praten je bij over welke ondersteuning landelijk en provinciaal mogelijk is
  • We laten je verhalen horen van ondernemers die hier al flinke stappen in hebben gezet

Ochtendprogramma

Het programma wordt binnenkort gemaakt maar noteer alvast het tijdslot van 09.00 uur tot 13.00 uur. De lunch is inbegrepen.

Aanmelden

Klik op de onderstaande button om je aan te melden!

Aanmelden