Circulaire Economie Limburg

In Circulaire Economie Limburg (CEL) bundelen acht partners* de krachten om de transitie naar circulair ondernemen bij het Limburgse MKB te stimuleren en versterken. Hiervoor hebben wij een programma ontwikkeld dat wordt uitrold onder Limburgse ondernemers. Kern van dit programma is de urgentie bij het MKB vergroten en concrete ondersteuning bieden bij duurzamer ondernemen.

Van traditie naar transitie

Bij veel ondernemers ontbreekt de sense of urgency nu nog, ondanks de ambitieuze overheidsdoelstellingen die inzetten op een volledig circulaire economie in 2050. Het ontbreekt hen daarnaast veelal aan tijd en kennis over de kansen die circulaire bedrijfsmodellen bieden.

Circulair ondernemen

Bij circulair ondernemen draait het om efficiënter gebruik van grondstoffen, zoveel mogelijk gebruik maken van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare grondstoffen, het circulair ontwerpen van nieuwe producten en ontwikkelen van nieuwe, duurzame productiemethoden. Circulair ondernemen valt of staat met samenwerking in de keten. Hier ligt de kracht van CEL. Door netwerken, expertise en initiatieven te bundelen, laagdrempelig kennis te bieden en bedrijven in verschillende ketens samen te brengen, ontstaan nieuwe duurzame business- en verdienmodellen die de circulaire economie van Limburg een boost geven. Dit doen wij door het organiseren en faciliteren van inspiratiesessies, workshops en netwerkbijeenkomsten. Doel is om zoveel mogelijk ervaringen te delen met en tussen ondernemers om de kansen die de circulaire economie biedt maximaal te benutten.

Aanbod op basis van behoeften

Om te ontdekken wat MKB-ondernemers precies nodig hebben, gaan de CEL-partners ook het veld in om het gesprek aan te gaan. In individuele gesprekken zoeken wij samen met jou als ondernemer de verdieping en wordt ingegaan op concrete vragen: hoe pak ik dit aan, hoe kom ik aan partners, welke financieringen zijn er? Wij brengen je vervolgens in contact met relevante partijen in jouw regio, waardoor je in staat wordt gesteld keuzes te maken voor verdere stappen.  Zo maakt CEL ondernemers wegwijs in het aanbod aan informatie, financieel advies en andere instrumenten. 

 

"De vraag is niet óf het MKB moet meegaan in de transitie naar een circulaire economie, maar hoe."

Yvonne Salvino | wethouder Economie in Sittard-Geleen