Rekentool helpt boeren kiezen bij energievraagstukken

Datum van item

20 januari 2020

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

0 likes

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

0x bekeken

De agrarische ondernemer in Limburg wordt steeds vaker benaderd om grond beschikbaar te stellen voor de aanleg van zonnepanelen. Maar is dat een investering die daadwerkelijk omgezet kan worden in rendement? Om de boeren te helpen bij hun beslissing, ontwikkelde adviesbureau Arvalis een rekentool.

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Onderdeel van het landelijk klimaatakkoord is het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES). Dit is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Hierin wordt ook vastgesteld hoeveel duurzame energie er in een bepaald gebied moet worden opgewekt, met name middels wind- en zonne-energie.

Adviseur René Beek van Arvalis vertelt waarom dit belangrijk is voor de Limburgse agrariër: "Door de RES wordt het opwekken van duurzame energie ineens concreet voor lokale overheden en agrariërs. Ontwikkelaars van zonneparken richten zich steeds meer op agrarische ondernemers in Limburg. Boeren en tuinders in de buurt van hoogspanningsstations worden benaderd met de vraag of zij hun grond beschikbaar willen stellen voor de aanleg van zonnepanelen."

Rendement

Hoewel de aanbiedingen van de ontwikkelaars op het eerste gezicht positief lijken, is het voor de boer niet altijd helder wat deelname exact betekent. Welk verdienmodel zit erachter? Is het mogelijk een hoger rendement te halen door zonnepanelen in eigen beheer te houden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden ontwikkelde Arvalis, in samenwerking met moederorganisatie LLTB, de rekentool.

"De rekentool brengt het verdienmodel van de zonnepanelen in beeld. Daardoor wordt het duidelijk over hoeveel geld we praten en wat het rendement van de zonnepanelen zou zijn in eigen beheer. Deze kennis maakt ons een volwaardig gesprekspartner tegenover de ontwikkelaar, waardoor we de ondernemer optimaal kunnen ondersteunen in zijn keuze," legt René Beek uit.

Quickscan

"De rekentool bevat alle mogelijke kosten en opbrengsten die het aanleggen van zonnepanelen met zich mee kan brengen. Onder andere met een quickscan verzamelen we deze gegevens en vullen deze in de rekentool in. Hieruit volgt een overzicht van het rendement van de zonnepanelen voor de komende jaren. Dit kan de ondernemer dan gemakkelijk vergelijken met het aanbod van de ontwikkelaar. Ook is de rekentool toegespitst op sanering van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB's) in combinatie met het aanleggen van zonnepanelen op de bouwkavel."

Rekentool gebruiken

Ondernemers die de rekentool willen gebruiken, of inzicht willen in eventuele andere consequenties, kunnen contact opnemen met René Beek via 06-51843960 of rbeek@arvalis.nl.

Bron: Nieuwe Oogst