Nieuw Gemengd Bedrijf presenteert stallen zonder stikstofuitstoot

Datum van item

8 oktober 2019

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

0 likes

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

2x bekeken

In een week waarin de term stikstofuitstoot het nieuws domineerde en vooral de veehouderij het flink moest verduren, werd in Grubbenvorst een bijzonder nieuw stallencomplex gepresenteerd. Het Nieuw Gemengd Bedrijf is een samenwerking van boeren, die al jaren geleden nadachten over de problematiek en nu met trots de nieuwe emissie-arme stallen hebben laten zien.

Het laatste weekend van september was het zover. Genodigden, en later ook andere geïnteresseerden, mochten een kijkje nemen in de fonkelnieuwe stallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Plannen die jarenlang geleden ontstonden, en voor veel discussie zorgden, zijn gerealiseerd en deels ook al in gebruik genomen.

Vier samenwerkende bedrijven

Het Nieuw Gemengd Bedrijf is een samenwerking van vier familiebedrijven. Martin Houben staat aan het hoofd van de Houbensteyn groep uit Ysselsteyn. Deze varkensboer is toonaangevend waar het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie. Zijn neef Gert-Jan Vullings is eveneens varkenshouder en eigenaar van Heideveld Varkens in Grubbenvorst. Het bedrijf Kuijpers Kip, van de broers Cor en Marcel Kuijpers uit het Brabantse Heeswijk-Dinther, vond in het Nieuw Gemengd Bedrijf de ideale plek om hun kernwaarden kwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn uit te bouwen. De vierde partner is de Christiaens Groep uit Horst, die het technologische proces van de bio-energiecentrale voor zijn rekening neemt.

Gigastal

De kippenstal ‘De Kloeke Kip’ en de varkensstal ‘Heideveld’ liggen ongeveer een kilometer uit elkaar in het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in Horst aan de Maas. Er is plek voor 1,1 miljoen kippen en meer dan 30.000 varkens, grote aantallen die nodig zijn om de duurzame maatregelen mogelijk te maken. Schaalvergroting is dus geen doel op zich, maar slechts het middel om de voordelen te bereiken die nagestreefd worden. Momenteel hebben 250.000 vleeskuikens hun intrek genomen in de stal, de varkens volgen in november.

Emissie

De dieren worden bij Nieuw Gemengd Bedrijf gehuisvest in emissie-arme stallen. De uitkomende lucht uit de stallen, de slachterij en de bio-energiecentrale wordt aanvullend nog met de beste chemische en/of biologische luchtwassers gereinigd. De huidige kippenstal scoort fantastische cijfers: “Nul procent stikstofuitstoot, nul procent uitstoot van ammoniak, nul procent fijnstof en nul procent ziektekiemen”, aldus Joris Kuijpers van Kuijpers Kip.

Korte ketens

Een belangrijke doelstelling van het Nieuw Gemengd Bedrijf is het realiseren van korte ketens. Er worden meerdere schakels ter plekke samengevoegd, zodat geen aanvoer van levende dieren nodig is. Dit bevordert het dierenwelzijn, maar ondersteunt ook het sluiten van kringlopen, het verminderen van transportkilometers (minstens 800.000 km per jaar minder) en het verlagen van antibioticagebruik. Het vleeskuikenbedrijf bestaat uit een houderij van vleeskuikenouderdieren, een broederij, een vleeskuikenhouderij en een slachterij. Hier is dus ook geen afvoer van levende dieren nodig. Bij de varkens is er de voerfabriek en de zeugen- en vleesvarkenshouderij.

Voorkomen van ziekte

Dankzij de hoge aantallen dieren is het mogelijk om zelf in de jonge dieren te voorzien. Doordat deze niet aangevoerd hoeven te worden is de meest voorkomende weg van ziekteverspreiding verdwenen. Om helemaal geen preventieve antibiotica te gebruiken, worden aanvullende maatregelen binnen het stallencomplex genomen om ziekte te voorkomen.

Energie

Alle benodigde energie wordt opgewekt door 1500 zonnepanelen op de daken. Daarnaast wordt de hitte van de grote kippen naar de broedeieren geleid. Een bio-energiecentrale van 5 megawatt zal alle mest, slachtafval en andere organische stromen van het kippen- en varkensbedrijf en organische reststromen van naburige bedrijven verwerken tot nuttige grondstoffen (zoals mineralenconcentraat, compost en gezuiverd water).

Het is maar een greep uit de maatregelen waarmee het Nieuw Gemengd Bedrijf zich inspant voor een zorgvuldige, duurzame, diervriendelijke productie van gezond en veilig voedsel. Veel meer details van deze bijzondere samenwerking zijn te lezen op de website.

Bron: Financieel Dagblad, Nieuw Gemengd Bedrijf