Lectoraat Design Methoden in food focust zich komend jaar op voedseltransities

Datum van item

1 november 2021

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

7x bekeken

Antien Zuidberg startte 3 jaar geleden bij HAS Hogeschool met haar lectoraat ‘Design methoden in Food’. Ze onderzocht in die periode allerlei design methoden op het gebied van waardevolle food-innovaties die consumensen bewegen in de richting van duurzaam en gezond eten. Komend jaar verleggen zij en haar kenniskring de focus naar praktijkonderzoek over gedrag ten behoeve van een gezonde en duurzame voedselkeuze, een keuze die voedseltransities ondersteunt.

Design methoden zijn methoden gebaseerd op design thinking: een manier om complexe problemen op te lossen waarbij de mens en zijn behoeftes centraal staat. Design thinking start altijd met kwalitatief kleinschalig onderzoek onder de doelgroep. Dit onderzoek levert inzicht op in menselijk gedrag. Op basis hiervan worden ideeën bedacht die ook weer meteen bij de doelgroep getoetst worden. Pas daarna worden de daadwerkelijke ontwerpen gemaakt met een hoge effectiviteit tot gevolg. Antien Zuidberg paste design thinking de afgelopen jaren veelvuldig toe op de vraag hoe je consumenten beweegt naar gezonde en duurzame voedselkeuzes.

Heldere inzichten

Methoden als het Verleidingsmodel, het Food Innovation Model en het Systeemdenken geven heldere inzichten in de wensen en behoeftes, maar ook de manier van denken van consumensen als het gaat om het maken van keuzes op voedingsgebied. Een voorbeeld hiervan is het project Ontwikkeling Verleidingsmodel waarbij het lectoraat onderzoek deed naar hoe het verleidingsmodel kan helpen bij het succesvol in de markt zetten van gezonde en/of duurzame concepten.

Verleiden

In het laatste jaar van deze lectoraatsperiode verleggen Antien en haar kenniskring hun focus naar het toepassen van design methoden ten behoeve van voedseltransities. Design methoden blijken namelijk bij uitstek geschikt om de uitdagingen waar de agrofoodsector voor staat aan te pakken. “Ik heb ontdekt dat vraagstukken met betrekking tot voedseltransities vaak gaan over hoe we menselijk gedrag kunnen sturen, of beter gezegd: hoe we mensen kunnen verleiden”, vertelt Antien. “Het gaat dan niet alleen om de voedselkeuzes die consumenten in hun dagelijks leven maken, maar ook om het keuzegedrag van stakeholders in het hele agrofoodketen. Het succes van de transitie waar de agrofoodsector voor staat of valt bij de keuzes die stakeholders maken. Alleen door de juiste keuzes te maken, kunnen we veranderingen in gang zetten. Daarom wil ik het gebruik van design methoden bij transitievraagstukken stimuleren om zo voedseltransities te bespoedigen.”

Toolbox design methoden

Antien vervolgt: “Er zijn heel veel geschikte design methoden beschikbaar die je kunt inzetten bij vraagstukken rondom de voedseltransitie, maar een overzicht ontbreekt. Het lectoraat wil zich komend jaar inzetten om een toolbox te ontwikkelen waarin verschillende design methoden een plek krijgen. Deze toolbox gaat studenten en later hopelijk ook bedrijven helpen de beste methode voor hun vraagstuk te kiezen en geeft handvatten om met zo’n methode aan de slag te gaan. 2 studenten Food Innovation doen momenteel voor hun afstuderen onderzoek naar de behoeften van studenten op dit gebied: hoe ziet zo’n toolbox er idealiter uit, welke methoden zouden in de toolbox een plek moeten krijgen en welke informatie is dan nodig. Het vervolg is dan het daadwerkelijk ontwikkelen van de toolbox.”

Masterclass

Naast de toolbox richt het lectoraat zich ook op andere activiteiten met betrekking tot design methoden en de voedseltransitie. Recent startte HAS Hogeschool op initiatief van het lectoraat van Antien met de eerste Brabantse Hbo Voedselverspillingschallenge. Eén van de onderdelen van deze challenge is een serie van 4 masterclasses waarin wordt ingegaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot voedselverspilling en een aantal verschillende design methoden die kunnen helpen om overzicht te creëren en ook om tot innovatieve en vooral werkende oplossingen te komen.

Herdenken en herschikken

Het lectoraat Design methoden in Food ontwikkelt in principe geen nieuwe methoden. “Er zijn zoveel modellen beschikbaar dat dit meestal geen meerwaarde heeft. Wat we wel doen is het opnieuw framen, combineren en uitleggen van bestaande methoden. We herdenken, herschikken en stimuleren studenten om dit ook te doen. Ook andere lectoraten betrekken we in het proces. Er vindt veel kruisbestuiving plaats. Zo kunnen we samen steeds meer kennis ontwikkelen over betrouwbaar ontwerpend onderzoek en de methoden die je daarvoor het beste kunt gebruiken. En daarmee de voedseltransitie een duwtje in de rug geven.”

Bron: HAS