Innovatie zorgt jaarrond voor komkommers van eigen bodem

Datum van item

25 oktober 2021

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

9x bekeken

Innovatieve komkommertelers en bedrijven uit Noord-Limburg en Oost-Brabant zijn de stuwende krachten achter een omvangrijk praktijkgericht onderzoeksprogramma, waarin het optimale lichtrecept wordt ontwikkeld voor hogedraad komkommerteelt.

Hiermee wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan jaarrond beschikbaarheid van Nederlandse komkommers en wordt de markt minder afhankelijk van import uit Zuid-Europa. Het onderzoeksprogramma wordt gesteund door Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo (SVTGV) en Gewascoöperatie Komkommer Glastuinbouw Nederland.

LED-belichting

Het onderzoek richt zich op het optimalisatievraagstuk over LED-belichting. Het doel is om tot een geoptimaliseerd lichtrecept te komen voor hogedraad komkommerteelt waarbij de energie-efficiëntie van de teelt geanalyseerd wordt in relatie tot de gebruikte rassen. Hierin wordt geprobeerd de correlatie tussen technologie en genetica bloot te leggen. De proef loopt van oktober 2021 tot maart 2022, de verwerking van de resultaten duurt van april tot mei 2022.

Innovatieve ruggengraat

De behoefte aan meer kennis komt van regionale komkommertelers uit het verzorgingsgebied van SVTGV die hun krachten gebundeld hebben ten behoeve van dit initiatief. Thom van Mullekom, vertegenwoordiger van het telerscluster: “Het verenigen van krachten, kennis, de valorisatie daarvan en een brede disseminatie van behaalde resultaten zal leiden tot een betere energie-efficiëntie in de teelt. Met een geoptimaliseerd lichtrecept moet het mogelijk zijn om met dezelfde energie-input, vergeleken met de huidige belichtingstechnieken, hogere producties te realiseren. De hogere productie zal zorgen voor een daling van de CO2-uitstoot en energiekosten per eenheid product. Daarnaast zal dit lichtrecept meer mogelijkheden creëren om de huidige productieniveaus te handhaven, met lagere energiekosten door het efficiënt inzetten van LED-belichting en de daarbij horende rassen en genetica.”

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma zal uitgevoerd worden door de agrofood R&D organisatie Botany. Maarten Vliex, projectleider: “De praktijkproef vindt plaats tijdens de lichtarme periode van het jaar, van oktober tot maart. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het lichtspectrum en de intensiteit van de belichting, maar ook naar genetica, waterhuishouding en de teelt- en klimaatsturing.” Innovatiebureau Bluehub zal de behaalde resultaten met de sector delen via een open kennisplatform. Het platform is er primair op gericht om de kans op valorisatie, adoptie en acceptatie van nieuwe technologieën door vooruitstrevende komkommertelers zo groot mogelijk te maken. Voor zowel Botany, Bluehub als het telerscluster vormt dit onderzoeksprogramma een vervolg op het eerder dit jaar succesvol afgerond Belgisch-Nederlandse onderzoeksprogramma GLITCH.

Bron: Brightlands