Saskia Goetgeluk nieuw bestuurslid van Greenports Nederland

Datum van item

16 februari 2020

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

0 likes

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

1x bekeken

Saskia Goetgeluk is sinds 2017 de directeur-bestuurder van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Sinds december maakt ze deel uit van het dagelijks bestuur van Greenports Nederland. In een interview met deze landelijke organisatie vertelt ze over haar achtergrond en betrokkenheid bij de tuinbouw.

Hoe ben je in de tuinbouw terecht gekomen?

"Mijn eerste baan (1986) in de tuinbouw startte al tijdens mijn opleiding journalistiek, bij de vakbladen in de sierteeltsector. Dit werk heb ik ruim tien jaar gedaan, en thema’s waarover ik schreef waren meer van algemene aard, zoals belangenbehartiging, Cao-besprekingen, de opkomende schaalvergroting en de managementveranderingen die dat met zich mee bracht, arbeidsmarktproblematiek en de toenemende aandacht voor milieu. Vanuit die tijd startte de opbouw van mijn netwerk, want als journalist kwam je toch wel overal, waar ik nu nog steeds veel plezier van heb.

Na deze journalistieke periode werd ik communicatiemanager bij FloraHolland, en werkte gedurende een kleine tien jaar mee aan alle fusies, samenwerkingen en integraties. Vanuit die periode leerde ik vooral hoe effectieve communicatie draagvlak creëert voor ingrijpende besluiten. In diezelfde functie startte ik in 2004 ook met het toenmalige Greenport Nederland. Greenports Nederland (overheid en bedrijfsleven samen) werd Greenport Holland (alleen bedrijfsleven) in 2010. Toen in 2011 het topsectorenbeleid werd ingevoerd, startte ik als secretaris/manager van het Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Daar ben ik mee doorgegaan tot ik in 2017 naar Brightlands overstapte om daar als directeur de Campus op te gaan bouwen."

Met welke thema’s van het Tuinbouwakkoord heb je zelf, tijdens je werk, veel te maken?

"De thema’s Innovatie en Gezonde mensen en dan gericht op voeding en gezondheid, duurzaamheid en agri hightech. Dit is tamelijk breed. Dat kan gaan van innovaties voor de stikstofproblematiek tot de vraag hoe je het gedrag in de jongste jeugd kan beïnvloeden om gezond te eten. Zelf vind ik binnen het vraagstuk innovatie en markt ook de verbinding van agri en tuinbouw (vers) met foodverwerkingsindustrie interessant. Deze verbinding gaat niet vanzelf, terwijl er wel behoefte is om die brug te maken. Juist vanuit het perspectief inhoudsstoffen kunnen we ongelooflijk goed samenwerken, vanuit gezonde voeding maar ook vanuit de reststromen problematiek. In dat licht beschouw ik de Brightlands in Venlo vooral ook als een ’inhoudstoffen’- campus met haar drie thema’s. En, ten tweede, de verbinding met de consument, vind ik ook interessant. Niet voor niets zien we een groeiende, concrete innovatiebelangstelling vanuit de primaire en de veredelingssector richting consument. Ook studenten zijn zeer geïnteresseerd in nieuwe voedingsconcepten, vanuit hun intrinsieke motivatie."

Sinds december maak je deel uit van het dagelijks bestuur van Greenports Nederland. Waarom wilde je deze functie op je nemen?

"Vooral om ondernemers in de beste positie te brengen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit Onderwijs/Onderzoek en Overheid. Verder zou ik de regionale kracht meer aandacht willen geven. In Venlo zoeken we bijvoorbeeld de verbinding met de andere Greenports, maar ook de partijen in de EU-regio (Duitsland en België). Als bestuurder kun je toch behoorlijk hands-on opereren, en gezien mijn hele loopbaan, zou ik graag mijn bijdrage aan die versterking willen leveren."

Hoe zie je de positie van de Nederlandse tuinbouw in het internationale krachtenveld over 5 jaar? En wat zijn de grootste uitdagingen volgens jou?

"Grootste uitdagingen blijven, bijna klassiekers, behoud van concurrentie positie, behoud van voldoende kritische massa en het met behoud van innovatiekracht. Maar, de transitie naar de validatie van onze toegevoegde waarde, namelijk dat we ‘gezondheid verkopen en dat dat wat waard is’, lijkt me nog geen gelopen race. Gezonde voeding voorkomt een hoop zorgkosten en moet daarom hoog op de agenda van bestuurders komen en blijven staan."

Bron: Greenports Nederland