Groeiversnelling voor Innoveins

Datum van item

8 februari 2019

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

0 likes

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

4x bekeken

Innoveins groeit in een hoog tempo. Innoveins is het ecosysteem op het kruispunt van plant en techniek waar organisaties samenwerken om innovaties te ontwikkelen en op de markt te brengen. Deze organisaties innoveren en co-creëren in clusterverband. Zij combineren kennis en kunde en richten zich op één of meer specifieke innovatievraagstukken. Recent zijn diverse clusters toegevoegd, wat heeft geleid tot extra investeringen in de eigen organisatie. Er zijn momenteel zes innovatieclusters operationeel op het gebied van robotica, big data, belichte teelt, smart farming, zaadtechnologie, energie-efficiënte teeltsystemen en urban farming. Met deze groeiversnelling kan Innoveins toewerken naar een eigen Fieldlab.

Innoveins is gevestigd op Brightlands Campus Greenport Venlo waar future farming (agritech) een van de hoofdthema’s is. Het afgelopen jaar zijn een aantal nieuwe clusters opgericht. Twee innovatieclusters uit de blauwe bessen en aardbeiensector zijn in december 2018 opgericht. Hier ligt de nadruk op robotica, smart farming en belichte teelt. In het najaar is nog een cluster opgericht waarbij de nadruk op zaadtechnologisch onderzoek ligt. Daarnaast hebben de clusters gericht op Internet of Things, Urban Farming en AgroRobotics twee extra business developers aangetrokken om invullen te geven aan de ambitie.

Samenwerking Innoveins en onderwijs

Buiten het oprichten van extra clusters heeft Innoveins de samenwerking met het lectoraat van Hogeschool Arnhem en Nijmegen opgezocht. Dit lectoraat voert samen met studenten praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis uit naar het versterken van ecosystemen, zoals Innoveins. Met deze samenwerking worden innovatieprojecten ook toegankelijk voor economie-, techniek- en agrostudenten. Het doel is om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs en het ecosysteem te versterken.

De toekomst: een eigen Fieldlab in 2019

Deze ontwikkelingen zijn een beginpunt voor de ambitie die Innoveins heeft, namelijk een Smart Industry Fieldlab. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren én een omgeving creëren waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Innoveins heeft dan het eerste Fieldlab van Nederland dat de focus legt op future farming en het maken van de cross-over tussen hightech en agrofood.