'Voedingsector kan al stappen zetten in energietransitie'

Datum van item

29 januari 2024

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

179x bekeken

food

Het totale energieverbruik van de voedings- en genotsmiddelensector was in 2022 circa 82,4 petajoule. Ongeveer 70% van deze energie werd opgewekt met aardgas. Het is van groot belang dat bedrijven strategisch nadenken over de energietransitie en hun energievoorziening. Binnen Rabobank onderscheiden de energietransitie-deskundigen een viertal stappen die bedrijven al kunnen doorlopen voordat de daadwerkelijke transitie van aardgas naar groene stroom plaatsvindt.

1. Reduceren van het gebruik

Bij deze stap staat de energie-efficiëntie binnen processen centraal. Een energiemanagementsysteem en sensoren kunnen helpen met het in kaart brengen van het energieverbruik en dragen bij aan een betere afstemming van de energievraag tussen afdelingen.

2. Flexibiliseren energievraag

In sommige gevallen kan een bedrijf de vraag naar elektriciteit wel verschuiven naar momenten dat groene stroom beschikbaar is. Daarnaast is de koppeling tussen energievraag en -aanbod flexibeler te maken door de energie te bufferen. Groene energie wordt dan opgeslagen op het moment dat het gunstig is en kan op een later moment worden gebruikt.

3. Flexibiliseren productieproces

Als er vanuit de energiebuffers meer groene energie beschikbaar is voor productie, kunnen producenten ook de productieprocessen stap voor stap ombouwen van gas naar andere energiedragers. Door te investeren in hybride oplossingen, kunnen bedrijven op elk moment switchen tussen gas en elektra of de hitte uit de warmtebatterij. Zo kunnen ze de energiebuffers, gevuld met goedkope en duurzame groene stroom, optimaal benutten.

4. Samenwerken

Bedrijven kunnen verder de mogelijkheden verkennen om afspraken te maken met buren en netbeheerdersom over energiegebruik tijdens spitstijden. Dat kan via een ‘capaciteitsbeperkend contract’ of door een groeps- aansluit- en transportovereenkomst op te zetten, waarbij enkele energie-afnemers de gezamenlijke transportcapaciteit verdelen. Een andere vorm van samenwerking is een energy hub. Dat is een systeem waarbij binnen een bepaald geografisch gebied de opwek, opslag en het verbruik van elektriciteit optimaal op elkaar én op de beschikbare energie-infrastructuur worden afgestemd.

 

Bron: Rabobank

h2
Food Holland nieuws