Subsidie voor bouwinstallatie mestverwerking

Datum van item

27 april 2022

Categorie van item:

Financieringsmogelijkheden

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

35x bekeken

Bedrijven die een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie willen bouwen of een bestaande installatie willen verbouwen tot een hoogwaardig exemplaar, kunnen in het tweede kwartaal van 2022 subsidie aanvragen bij RVO.

© Jos Thelosen

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) noemt op zijn website nog geen concrete datum waarop de aanvraagperiode start, maar rekent op het tweede kwartaal van 2022. Aangezien de aanvraag veel voorbereiding vergt, is het raadzaam hier tijdig mee te beginnen.

De subsidie is bestemd voor bedrijven die een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie laten bouwen of die een bestaande installatie willen laten aanpassen. Denk aan een intermediair bedrijf zoals een mestvervoerder of -verwerker. Maar ook andere bedrijven die commerciële interesse hebben in hoogwaardige mestverwerking maken kans. Voor de subsidieaanvraag moeten ze wel bij RVO staan ingeschreven als intermediair bedrijf.

De subsidie ligt tussen 125.000 tot 2.000.000 euro per bedrijf. De reden voor de subsidie is dat de overheid dierlijke mest beter wil inzetten in de kringloop, waardoor het gebruik van kunstmest omlaag kan. De meststof uit hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties is een goed alternatief voor kunstmest.

'Zo dragen we bij aan het klimaatakkoord (minder uitstoot van broeikasgassen) en de natuur (minder uitstoot van ammoniak). En natuurlijk ook aan de omschakeling naar kringlooplandbouw', schrijft RVO op zijn website.

 

Bron: nieuweoogst