Robot Djack als voorbeeld hoe politie innoveert in iLab

Datum van item

13 juni 2022

Categorie van item:

Praktijkverhalen

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

8x bekeken

In 2018 opende het iLab van de Nationale Politie, Eenheid Limburg zijn deuren op Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Een innovatielab waar de politie werkt aan technologische oplossingen in de misdaadbestrijding. Inmiddels is het lab met een gemiddelde bezetting van tien specialisten aardig op stoom gekomen. Er wordt gewerkt aan ruim twintig projecten die één voor één hun weg vinden naar de praktijk van alledag.

robot iLab

Het is een open deur, maar het politiewerk verandert in hoog tempo. Cybercriminaliteit vormt een toenemende bedreiging voor bedrijven en particulieren. Internationale drugshandel wordt gedomineerd door misdaadorganisaties die beschikken over alle mogelijke middelen.

 

Meer druk

Tegelijk neemt de druk op het politieapparaat toe door groeiende personeelstekorten, onder andere veroorzaakt door uitstroom van gepensioneerde en ervaren mensen. ‘We moeten ongeveer 17.000 functies invullen. Efficiënter en effectiever is pure noodzaak’, zegt John Bloebaum, werkzaam bij het iLab in een schakelfunctie met de politie. ‘Ook wij moeten de nieuwste technieken en middelen inzetten, net als de georganiseerde misdaad. Natuurlijk hebben we ook specialisten in huis, maar waarom zouden we alles zélf willen ontdekken en ontwikkelen als we ook kunnen samenwerken met specialisten van andere organisaties en met onderzoekers en studenten van de hogescholen? Precies daarom zijn we in 2018 hier op de campus gestart met het iLab. In een ecosysteem waarin kennis en kunde gedeeld worden en verschillende partijen werken aan digitale innovaties. Als politie kunnen we zo veel sneller de stap maken naar nieuwe werkmethodes.’

Koplopersrol

Het idee om met het iLab aan te sluiten bij Brightlands Smart Services Campus kwam van de Eenheid Limburg van de politie. Inmiddels kijkt de landelijke politie mee over de schouders in Heerlen. ‘De landelijke collega’s van met name de ICT-afdelingen weten vanaf het begin waar we mee bezig zijn’, legt John Bloebaum uit. ‘De politie is met meerdere innovatiehubs gestart en het is uiteraard niet de bedoeling dat we op verschillende plekken hetzelfde wiel uitvinden. De politie kijkt naar specifieke expertise in een bepaalde regio en koppelt daar projecten aan vast. Nu vervullen we hier in Heerlen wel een koplopersrol, omdat hier al een volwaardig ecosysteem functioneert.’

Co-creatie

De medeoprichter van het iLab doelt daarmee op onderzoekers, docenten en studenten van zowel Universiteit Maastricht als Zuyd Hogeschool, die samen met overheden en bedrijfsleven werken aan innovaties met bijvoorbeeld blockchain en dataverwerking. ‘We treffen elkaar tijdens events en in programma’s als Techruption. Er is snel veel ervaring en kennis opgebouwd, ideaal voor ons als politie om die te kunnen benutten en om in co-creatie de nieuwste technologieën te leren kennen en gebruiken. Voor ons is met name de wetenschappelijke toetsing en validatie belangrijk. Vanzelfsprekend worden de resultaten landelijk ingezet.’

Politierobot

Zo’n 20 projecten heeft het iLab inmiddels onderhanden, waarvan een deel inmiddels zijn weg heeft gevonden naar de politiepraktijk. Mooi voorbeeld is de politierobot, Djack gedoopt. ‘Die helpt bij het verwerken van misdaadmeldingen door het publiek’, zegt Danny Timmermans, collega van John Bloebaum bij het iLab. ‘Elke dag bellen meer dan 50 burgers naar Meld Misdaad Anoniem. De dienstdoende agenten zijn gemiddeld 10 minuten bezig met het uittikken van de melding en het naar de juiste plek sturen. De robot doet er twee minuten over en stuurt de melding automatisch door naar de betreffende afdeling of basiseenheid. We hebben de technologie uitgebreid getest en opgeschaald naar de rest van Nederland.’

Slimmer maken

Het is de bedoeling om de technologie te verfijnen en de robot slimmer te maken. Danny Timmermans: ‘Bijvoorbeeld om in te zetten bij aangiftes van diefstal of andere meldingen. Djack gaat in de toekomst ook verbanden zien, interactief vragen stellen en tips geven. We denken ook dat Djack dan een functie krijgt bij de opsporing door snel informatie te zoeken en te combineren. Het is niet zo dat de robot in plaats komt van een mens, hij is onderdeel van het team. Hij doet het saaie, repeterende werk, 24 uur per dag zonder mopperen of moe te worden. En zonder fouten. Hier door krijgen de politiemensen weer meer ruimte voor uitdagender werk.’

 

Thermometer

Nog een innovatie uit het iLab: de Team Thermometer, een tool voor de medewerkers om de werkdag te evalueren. Danny Timmermans: ‘Dit is een sociale innovatie. Collega’s kunnen via een app aangeven hoe ze de dag ervaren hebben met welke mate van stress en emotie. Ze geven ook een cijfer, anoniem. Leidinggevenden krijgen met de data een beeld van de teams en hoe ze hun werk ervaren. Dat kan weer de basis zijn om met elkaar in gesprek te gaan om het werk beter te organiseren. Deze app kan overigens ook beschikbaar komen voor andere organisaties en bedrijven. Dat geldt ook voor het programma Helios waarmee we big data analyseren, interpreteren en zichtbaar maken, ontwikkeld met het lectoraat Datascience van Zuyd Hogeschool. Alles wat we hier in het iLab doen, is betaald met publiek geld. Dat moet zoveel mogelijk ten goede komen aan de maatschappij.’

iLab police

Nieuw talent

Het iLab op de campus telt inmiddels ruim tien mensen. Dat worden er in de toekomst méér. Momenteel wordt er actief gezocht naar ICT’ers en dataspecialisten. John Bloebaum: ‘Mensen uit het eigen korps scholen we zoveel mogelijk bij. Maar nieuw talent is meer dan welkom, de technologische uitdagingen worden steeds groter en ingewikkelder. Omdat er al intensieve contacten zijn met Zuyd en UM lukt het ons om stageplekken in te vullen en jonge mensen eerder te binden. Zij zien dat de politie achter de schermen veel meer doet dat bonnen uitschrijven. Zij strijden tegen serieuze misdaad met de meest geavanceerde technische middelen.’

 

Bron: Brightlands Smart Services Campus