Nieuwe GLB: let op deze 3 onderwerpen in 2022

Datum van item

26 april 2022

Categorie van item:

Financieringsmogelijkheden

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

129x bekeken

Wil je subsidies aanvragen voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2023? Let dan op deze 3 onderwerpen tijdens het invullen van de Gecombineerde opgave van 2022.

 

Eco-regeling

De eco-regeling is nieuw. In 2023 komen er in totaal 21 eco-activiteiten. Eén eco-activiteit heeft invloed op jouw bouwplan van dit jaar.

 

Groenbedekking

In het huidige GLB kun je vanggewassen telen voor uw ecologisch aandachtsgebied. De vanggewassen moeten minimaal 8 weken blijven staan. In het nieuwe GLB kun je meedoen met de eco-activiteit Groenbedekking. Dan moet je jouw vanggewassen laten staan tot 1 maart 2023. Je haalt jouw vanggewassen dus niet na 8 weken weg.

 

Conditionaliteit

Voor Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) 7 moet je elk jaar een ander gewas op uw percelen telen. In 2023 kijken we naar het gewas dat in 2022 op jouw land stond. Dit mag niet hetzelfde zijn als 2023. Een volgteelt met een vang- of rustgewas zien we daarbij ook als ander gewas. Teel je jaar op jaar rustgewassen? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Neem je grond van iemand anders over? Ook dan moet je een ander gewas telen dan 2022.

 

Extra betaling jonge landbouwers

De extra betaling jonge landbouwers gaat door in het nieuwe GLB als je de 5 jaar nog niet hebt volgemaakt. In plaats van een bedrag per hectare, wordt het een vast bedrag.

Vraag je in 2022 voor het eerst de extra betaling jonge landbouwers aan? Ook jij kunt in het nieuwe GLB de extra betaling blijven aanvragen.

Verder komt er in het nieuwe GLB een nieuwe regeling voor jonge landbouwers: de vestigingssteun. Jonge landbouwers die een bedrijf overnemen of opstarten krijgen financiële steun. De regeling is nog in ontwikkeling. Dit heeft geen invloed op jouw huidige aanvraag voor de extra betaling. We houden je op de hoogte via onze website.

 

Meer informatie

Een overzicht van alle regelingen vind je op Regelingen in het nieuwe GLB.

Meer weten