Drie keer zoveel subsidie voor klimaatinvesteringen in de industrie

Datum van item

10 maart 2023

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

23x bekeken

Healix

Drie keer zoveel subsidie voor klimaatinvesteringen in de industrie

Het subsidiebudget voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is verhoogd naar € 138 miljoen. Bedrijven kunnen daardoor sneller verduurzamen met CO2-besparende maatregelen. Ook is de regeling dit jaar aantrekkelijker voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

De VEKI-regeling is voor bedrijven in de industrie die CO2-besparende maatregelen nemen. Maatregelen die zonder subsidie een terugverdientijd van meer dan 5 jaar hebben. Volgens de Energiebesparingsplicht moeten bedrijven investeringen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder  verplicht uitvoeren. 

De subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken waarvan de werking al is bewezen in de industrie. Het gaat dan om bedrijven die goederen produceren en daarbij grondstoffen verwerken, afval en afvalwater verwerken of energie distribueren.

Versnellen

De komende jaren moeten we de investeringen in CO2-vermindering versnellen om het ambitieuze klimaatdoel voor 2030 te halen. Daarom haalt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat extra geld uit het Klimaatfonds. Daarnaast hebben de sterk schommelende energieprijzen de noodzaak van snellere investeringen in procesefficiëntie verhoogd. Door hierin in te investeren hebben ondernemers minder last van die prijsschommelingen. Dat is beter voor hun bedrijfsresultaat.

Aantrekkelijk voor MKB

Voor een aanvraag is het minimale subsidiebedrag verlaagd naar € 30.000. Deze verlaging maakt de VEKI aantrekkelijker en toegankelijker voor het mkb. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 15 maart 2023, 09:00 uur tot 9 januari 2024. 17:00 uur. 

VEKI in de praktijk

Een mooi voorbeeld van een investering met hulp van de VEKI deed Healix. Dit bedrijf recyclet afgedankte touwen en netten en zorgt daarmee voor een forse besparing op de CO2-uitstoot (120.000 ton over een periode van 5 jaar) en fossiele brandstof.

Meer weten?

Meer informatie over de VEKI vind je via de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Klik op de onderstaande button!

Meer informatie