5 vragen aan… Bram Kuunders

Datum van item

16 juni 2022

Categorie van item:

Even voorstellen..

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

221x bekeken

Bram Kuunders is Marketing & IT Manager bij Looop: Moving Circularity Forward. Hij is de inspirator die deze keer de ‘vijf vragen aan’ beantwoordt.

Over Looop

Als wij niet nú wat doen, is onze kans het tij van klimaatverandering te keren verkeken. Daarom hebben wij een missie: een 100% circulaire wereld waarin afval niet langer bestaat. Hoe wij die volbrengen? Door bijproducten uit de levensmiddelen- en fermentatie-industrie op te waarderen volgens de Ladder van Looop. En ze om te zetten in volwaardige grondstoffen voor de voedselketen, ingrediënten voor diervoeding, duurzame energiebronnen en innovatieve, bio-based producten. Wij geloven dat circulaire bedrijfsvoering de sleutel is tot een duurzame, klimaatneutrale economie en maatschappij.

1. Waarom ben je bezig met duurzaam ondernemen?

Als organisatie, maar ook als persoon, vind ik dat we bezig moeten zijn met duurzaam ondernemen. Waarom? Omdat ik mij geroepen voel om een steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst. Persoonlijk heb ik een grote voorkeur voor bedrijven die een verschil willen maken in de sector(en) waarin ze werkzaam zijn. Ik wil iets kunnen bijdragen aan de wereld van morgen, met impact.

De impact die we nu maken bij Looop, met betrekking tot een circulaire economie, vind ik geweldig. We geven bijna 2 miljard kilo aan co-producten een tweede leven. Daarmee reduceren we niet alleen de CO2 footprint, maar werken we ook mee aan de productie van duurzame (consumenten)producten, de circulaire voedselketen en de opwekking van groene energie. En daar maak ik onderdeel van uit, waar ik dan ook heel trots op ben.

"Ik wil iets kunnen bijdragen aan de wereld van morgen, met impact."

2. Wat is er, volgens jou, nodig om de weg naar een duurzame samenleving te versnellen?

Met name twee dingen: leiderschap en bewustwording. Wanneer je als organisatie continu wilt (mee)bewegen, heb je een robuuste visie nodig met een bijpassende leiderschapsstijl. Denk aan de bekende voorbeelden, zoals Elon Musk (TESLA), Mark Zuckenburg (META) en Bill Gates (Microsoft). Echte leiders met een robuuste visie. Dat hebben zij allen gemeen. De technologische vooruitgang die zij voor de wereld creëren draagt ook bij aan verdere verduurzaming. Bewustwording ontstaat vooral door continuïteit. Mensen moeten de informatie kennen en de samenhang herkennen. De wijze waarop je dit doet en de communicatie eromheen is ontzettend belangrijk.

Wil je als organisatie een duurzame oplossing creëren voor je product, dienst of proces dan dien je stapsgewijs te handelen. Neem kleine, maar concrete stappen en mechanismes om vervolgens te kunnen opschalen. Kijk waar medewerkers daadwerkelijk mee te maken krijgen en speel daar op in. Zodra de medewerkers het nut in zien, worden ze zelf gemotiveerd om het goed te willen doen. Dan heb je al een groot doel bereikt.

De communicatie dient laagdrempelig, helder en begrijpelijk te zijn. Steeds in kleine stapjes en vooral niet negatief of vingerwijzend.

Een mooi voorbeeld is dat ieder bedrijfspand zonnepanelen op zijn dak heeft. Dat de medewerkers er vanaf weten is goed, maar wat vaak vergeten wordt is laten zien wat het oplevert. Wat besparen we nu als organisatie door de zonnepanelen? Hoeveel KW, CO2 en Euro’s? Door daadwerkelijk inzicht te geven creëer je bewustwording en wakker je het vuurtje aan voor nog meer duurzamere oplossingen binnen het bedrijf.

3. Wat draag jij bij aan een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg?

Binnen Looop ben ik verantwoordelijk voor zowel de Marketing- als de IT-afdeling. Mijn taak is enerzijds zorgen dat het bedrijf (strategisch) juist gepositioneerd blijft en anderzijds ben ik verantwoordelijk voor het automatiseren en digitaliseren van (bedrijfs)processen. Met in het achterhoofd dat IT faciliteert in plaats van beheert. 

Op onze marketingafdeling kiezen we voor digitaal. Door deze bewuste keuze besparen we o.a. drukwerk en de daarmee gepaarde Co2-uitstoot. Vanuit de IT-zijde werken we met data, die ontstaat bij het digitaliseren en het automatiseren van processen. Hiermee maken we analyses en sturen we bij om het proces blijvend te optimaliseren (continues improvement). Zo ontstaan efficiëntere en effectievere processen. Lukt het om beiden goed uit te voeren, dan besparen we – naast tijd – ook op het gebied van materiaal, papier en energieverbruik.

Doordat Looop co-producten, afkomstig uit de levensmiddelen- en fermentatie industrie, een tweede leven geeft als o.a. grondstof voor petfood, bio-based materials, veevoer, insectenvoer en voor de opwekking van duurzame energie, zorgen we voor minder uitstoot en een lagere C02-footprint. Het vrijkomen van minder co2-emissies vertaalt zich naar een gezondere lucht en dus een gezonder Limburg.

"Waar het vooral om het draait is zelf actie ondernemen. Doe het en begin gewoon."

4. Hoe kunnen andere organisaties/ondernemers die omslag maken? Heb je nog goede tips?

Een eenvoudige manier om te beginnen met duurzaam ondernemen is kijken waar (duurzame) besparingen te realiseren zijn binnen jouw bedrijf. Denk hierbij aan minder energie verbruiken, elektrisch rijden, hergebruiken van producten of grondstoffen en duurzame partners om mee samen te werken.

Waar het echter vooral om het draait, naar mijn mening, is zelf actie ondernemen. Doe het en begin gewoon. Vaak worden er allerlei geweldige ideeën op papier gezet, maar komen ze niet verder dan dat A4’tje. Door concreet, klein en stapsgewijs te starten geef je zelf al het goede voorbeeld. Deel vervolgens de impact (resultaten) binnen en buiten je bedrijf. Laat zien (bewustwording) wat voor impact er wordt gemaakt. Zodra medewerkers zien wat de impact is, raken ze zelf gemotiveerd om eraan bij te dragen. Dan wordt het na verloop van tijd onderdeel van je cultuur en dat maakt wat mij betreft de cirkel rond.

5. Waarom ben je lid van shiftLimburg en wat kan dit platform voor jou betekenen?

Lid zijn van shiftLimburg geeft me de mogelijkheid om in contact te komen met andere ondernemers/organisaties die zich ook willen inzetten voor een duurzame economie en maatschappij. Daarnaast biedt shiftLimburg een prachtig podium om ons bedrijf Looop en daarmee de Agri-Food sector te positioneren.

Geschreven door

Bram Kuunders