5 vragen aan… BoerRuud

Datum van item

29 juli 2022

Categorie van item:

Even voorstellen..

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

311x bekeken

Smart Farmer BoerRuud staat voor eerlijk, heerlijk varkensvlees uit Oirlo. In Limburg wordt hij gezien als een van de koplopers op het gebied van kringlooplandbouw.

Over BoerRuud

Boer Ruud is samen met zijn broer Peter de drijvende kracht achter een bloeiende varkenshouderij in het Noord-Limburgse Oirlo. Op het bedrijf is hij bezig met het sluiten van de kringloop en het verminderen van de footprint.

1. Waarom ben je bezig met duurzaam ondernemen?

Het is belangrijk te anticiperen op de toekomst. Enerzijds voor je ‘license to produce’, anderzijds voor gezond toekomstperspectief en daarmee het gevoel van waardering.

Alleen concurreren op basis van kostprijs, daar gaan we het hier in Nederland niet mee redden. We moeten het echt doen op basis van kwaliteit. Dat is eigenlijk onze ‘license to produce’. En dat doen we samen met de juiste lokale leveranciers.

2. Wat is er, volgens jou, nodig om de weg naar een duurzame samenleving te versnellen?

Zo lang elke schakel in de keten alleen maar kijkt naar haar eigen verdienmodel, kunnen we niet werken aan een groter, gezamenlijk en generatie overschrijdend verdienmodel. Gesloten ketens zie ik als basis voor deze versnelling. Met volledige transparantie en integriteit kunnen we de consument bewustere keuzes laten maken.

Men zegt vaak dat verduurzaming niet loont. Maar brengen we bedrijven met elkaar in contact – sommige bedrijven zoeken mogelijkheden voor compensatie, maar kunnen zelf moeilijk compenseren – dan creëer je een hele andere dynamiek. In plaats van ‘of of’ wordt het ‘en en’.

Contact leggen met andere bedrijven, die ook meer willen doen dan de markt vraagt, heb ik persoonlijk niet als moeilijk ervaren. Ik wil graag met een zorgvuldig opgebouwd netwerk steeds meer bewustere keuzes maken. En daarbij mijn netwerk voortdurend blijven uitbreiden. Het vliegwiel draait; hoe groter de groep, des te groter de stappen.

"Verduurzamen lukt alleen als de hele keten haar verantwoordelijkheid neemt"

3. Wat draag jij bij aan een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg?

Sinds ruim 8 jaar maken wij bewuste keuzes. Niet op basis van kostprijs, maar op het gebied van duurzaamheid en afzet vinden. Belangrijke duurzaamheidsambities, gevormd door een aantal multinationals en grote bedrijven in 2015, hebben ons geïnspireerd om ook aan de slag te gaan. Inmiddels hebben we op ons bedrijf concrete stappen gezet om voor 2030 CO2-uitstoot en voedselverspilling tegen te gaan. Het is nu medio 2022, dus we zitten precies op de helft.

Voor bedrijven die daad bij het woord willen voegen, zijn wij erg interessant. Met name de laatste jaren houden wij ons bezig met het enthousiasmeren van ketenpartijen, zodat ook zij verder verduurzamen. Al klinkt het wellicht allemaal erg mooi, tot vorig jaar juli was de focus op kostprijs nog steeds het minst slechte verdienmodel.

Inmiddels mogen wij ons één van de vijf voorbeeldbedrijven in de Albert Heijn keten noemen. Hier werken we aan een ander en eerlijker verdienmodel met indexatie op grondstoffen. We hebben, zoals mijn vader ons dat altijd geleerd heeft, niet gekozen voor de weg van de minste weerstand. We hebben ons vastgebeten in een verhaal met toekomstperspectief. Dat verhaal wordt nu nog mooier, omdat de mestverwerking het afgelopen jaar is verbeterd. Op die manier kunnen we bijdragen aan het verder verduurzamen.

4. Hoe kunnen andere organisaties/ondernemers die omslag maken? Heb je nog tips?

Ik vind het vooral belangrijk dat je doet wat het beste bij je past. Daarnaast adviseer ik om je ook te verdiepen buiten je eigen sector. De afgelopen 8,5 jaar heb ik duizenden mensen gesproken op ons bedrijf en op locatie. Al deze input heeft mij gevoed met andere ideeën en inzichten.

5. Waarom ben je lid van shiftLimburg en wat kan dit platform voor jou betekenen?

Via het platform shiftLimburg kan ik mijn netwerk blijven uitbreiden en tegelijkertijd op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en innovatief ondernemen.

Geschreven door

Ruud van Dijck