Startevent: Smart Farming & Food Processing

Datum van item

09 oktober

Event location: High Tech Campus

Hele dag -

Ontdek Smart Farming & Food Processing: robotisering en automatisering als antwoord op specifieke uitdagingen van kmo-voedingsbedrijven en landbouwbedrijven​

Smart Farming & Foodprocessing

Flanders’ FOOD zet samen met partners uit Vlaanderen en Nederland landbouwers en kmo-voedingsbedrijven op pad om op hun maat robotiserings- en automatiseringsoplossingen uit te werken. Er worden projectmatige samenwerkingen opgezet met technologiebedrijven en daarbovenop wordt financiële en technologische ondersteuning aangeboden.

Dankzij het recent gestarte Interreg Vlaanderen-Nederland project Smart Farming & Food Processing krijgen landbouwers en kmo-voedingsbedrijven de kans om samen te werken met technologiebedrijven én projectpartners (waaronder Flanders’ FOOD). Deze samenwerking heeft als doel om uitdagende robotiserings- en automatiseringsoplossingen voor de deelnemende bedrijven concreet uit te werken.

‘Smart Farming & Food Processing’ is ontstaan vanuit de vaststelling dat bestaande robotiserings- en automatiseringsoplossingen op vandaag onderbenut blijven. Bovendien ziet het project deze technologie als ‘enabler’ voor nieuwe productiewijzen die de transitie naar een duurzaam voedselsysteem kunnen versnellen. 

Tegelijk zijn er in de grensregio ‘Vlaanderen-Nederland’ heel wat hoogtechnologische bedrijven actief. De nodige kennis is hier dus aanwezig om innovatieve grensverleggende oplossingen uit te werken voor zowel landbouw als voedingsindustrie.  

Om deze uitdagingen aan te gaan is het cruciaal om samenwerkingen op te zetten tussen vraagstukhouders en technologiebedrijven. Daar zet ‘Smart Farming & Food Processing’ dan ook volop op in. 

Maar er is meer: om de slaagkansen te maximaliseren zorgt het project voor aangepaste begeleiding door de ‘fieldlabs’ van relevante projectpartners ter beschikking te stellen om zo aanvullende technische ondersteuning aan te kunnen bieden. 

Waar staan ze nu?

  • De afgelopen maanden ging het project in een eerste ronde op zoek naar landbouw- en kmo-voedingsbedrijven die met vraagstukken zitten. 
  • In een tweede fase, die weldra van start gaat, zal een selectie van ‘challenges’ gemaakt worden onder de aangemelde vraagstukken. 
  • Vervolgens zal er gelinkt worden met technologiebedrijven die voorstellen formuleren om deze ‘challenges’ met robotiserings- en automatiseringstechnologie concreet op te lossen en waar mogelijk, ook slim datagebruik te gaan toepassen. 
  • Na deze ‘matchingronde’ zal er een selectie van 7 à 9 samenwerkingsprojecten gemaakt worden, waarbij bedrijven concreet aan de slag kunnen met financiële ondersteuning. 

Daarbovenop wordt elk van deze projecten nog eens technologisch begeleid en experimenteel ondersteund door de projectpartners om het ontwikkelingsproces zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en te versnellen.  Gezien er bij het ontwikkelen van nieuwe technieken ook een grote behoefte is aan testinfrastructuur worden de proeftuinen en ‘field labs’ van de betrokken kennisinstellingen beschikbaar gesteld. Hierdoor verloopt de valorisatie van nieuwe technologie efficiënter en kunnen de uitgewerkte oplossingen sneller en uitgebreider naar de markt onder de vorm van demonstratief en economisch haalbare business cases.  

Kom naar de startevents

Op 5 en 9 oktober worden er twee start events van ‘Smart Farming & Food Processing’ georganiseerd. Deze richten zich zowel tot vraagstukhouders als technologiebedrijven en andere geïnteresseerden in het projectthema.   Op deze events maakt u kennis met de eerste aangemelde ‘challenges’, waarvan er een aantal voorgesteld worden door vraagstukhouders. Verder verneemt u er alles over de projectaanpak.