Masterclass SWARM organisation

Datum van item

18 oktober

Event location: LWV, Roermond

15:00 - 17:30

Een nieuwe route naar de organisatie van de toekomst. De LWV biedt de volgende masterclass aan: SWARM organisation.

 

Inhoud

Zelforganiserende collectieven faciliteren een gedrag dat voortdurend elk vereist gedrag creëert, voor elke specifieke gebeurtenis, in elke specifieke omgeving en op elk specifiek tijdstip.

In de natuur bestaan dergelijke zelforganiserende collectieven al miljoenen jaren: zwermen.

Onze maatschappij verandert in een razend tempo. Deze veranderingen zijn nagenoeg volledig toe te schrijven aan de ontwikkelingen in technologie en velen van ons hebben grote moeite om dit bij te houden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de manier waarop wij geconditioneerd zijn om te denken over, ons te gedragen in en structuur te geven aan onze organisaties. Hierdoor ontstaat een zogenaamde aanpassingskloof die veel problemen veroorzaakt. De alsmaar toenemende regeldruk is een duidelijk teken dat het hiërarchisch gestructureerde organisatiemodel niet langer voldoet.

Om de kansen van de toekomst te benutten zullen organisaties hun aanpassingsvermogen aanzienlijk moeten verbeteren. De oplossing ligt in het creëren van een zelf organiserend en laag hiërarchisch collectief, waarin verbinding, innovatie en aanpassing leiden tot een nieuwe impuls voor de waardering van de organisatie door al haar stakeholders. Een organisatie waarin mensen geïnspireerd en vrij kunnen zijn en hun energie en talenten optimaal kunnen inzetten voor wat hen motiveert.

Succesvolle organisaties van de toekomst zijn niet ‘built-to-last’, maar ‘built-to-adapt’.

 

Wat levert het je op?

Tijdens deze Masterclass bespreekt Evert Bleijenberg de volgende vraagstukken:

  • Waarom voldoet onze huidige manier van organiseren niet langer?
  • Wat zijn de principes en voordelen van zwermintelligentie?
  • Hoe kunnen we deze principes combineren met menselijk organisatiegedrag en welke stappen moeten we nemen om ze te integreren in onze organisaties?
  • Welke innovatieve kansen biedt SWARM Organisation en welke handvatten reikt dit model ons aan om het aanpassend gedrag van de organisatie te verbeteren?

 

Programma

In deze ca. 2,5 uur durende live Masterclass (voertaal is Nederlands) wordt dieper ingegaan op het gedachtengoed, is er uitgebreid tijd voor het stellen van vragen en sluiten we af met een workshop en verrassende eyeopeners.

Noot: Het resultaat van deze sessies verbetert aanzienlijk wanneer je eerst het boek “Swarm organisation” hebt gelezen. Dit ontvang je ruim voor aanvang van de Masterclass.

 

Meer info en aanmelden