Innovaties in de ouderenzorg

Datum van item

17 november

Event location: midden-Limburg

09:00 - 12:30

Op 17 november organiseren de Kerngroep Zorgtechnologie van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) en LIOF een event met als doel om Limburgse ondernemers en de regionale zorgpraktijk met elkaar te koppelen rondom geselecteerde thema’s in de ouderenzorg.

Gedurende twee rondes van telkens zes thema’s krijgen ondernemers de mogelijkheid om de specifieke uitdagingen binnen de negen ouderenzorginstellingen van de AWO-L beter te leren kennen, maar ook om ideeën te toetsen aan de prioriteiten en haalbaarheid binnen de ouderenzorginstellingen om zo tot innovatieve oplossingsrichtingen te komen.

Elk van de zes thema’s zal worden ingeleid door een vertegenwoordiger van een zorginstelling waarbij de vervolgdiscussie door een professional uit het bedrijfsleven zal worden gefaciliteerd. In totaal zullen er ~50 zorgmedewerkers en ondernemers aan het event kunnen deelnemen (ofwel ~acht mensen per thema). Iedereen kan aan twee verschillende thema’s meedoen.

Programma

  • 09.00 – 09.10   Introductie en werkwijze 
  • 09.10 – 09.20   Kerngroep Zorgtechnologie AWO-L kansen voor ondernemers, rol LIOF voor ondernemers 
  • 09.20 – 10.20   Sessie 1
  • 10.20 – 10.25   Pauze
  • 10.25 – 11.25   Sessie 2 
  • 11.25 – 11.45   Terugkoppeling vanuit groepen
  • 11.45 – 12.30   Evaluatie en lunch.