Economische Missie Klimaattechnologie

Datum van item

20 - 22 juni

Event location: Brussel

- Hele dag

Economic Mission Climate Technology

Ga je mee op missie?

Ben je actief in groene waterstof, klimaatneutrale bouw, duurzame mobiliteit of toekomstgerichte landbouw? En heb je interesse in de groeiende markt voor klimaattechnologie in België? Neem dan van 20 tot en met 22 juni 2023 deel aan de economische missie klimaattechnologie naar België. Deze missie staat onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is zakelijk missieleider.

Ontdek de mogelijkheden

Tijdens deze missie ontdek je de mogelijkheden van de Belgische markt. Je maakt kennis met belangrijke spelers en potentiële partners binnen je vakgebied. Ook biedt de missie je de mogelijkheid om te spreken met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Zo krijg je meer inzicht in toekomstige ontwikkelingen en kansen in de EU en in de EU-regelgeving. Het doel van deze missie is om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen België en Nederland te verstevigen met het oog op een duurzame toekomst.

Deze missie vindt plaats parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België.

Waarom deelnemen?

Deze 3-daagse handelsmissie biedt Cirkelstad Partners volop gelegenheid om te netwerken, kennis te maken met marktkansen in ons buurland en in contact te komen met potentiële zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Tijdens de missie krijg je de kans om:

  • je netwerk uit te breiden met belangrijke spelers in de Belgische markt en op Europees niveau;
  • inzicht te krijgen in Belgische klimaattechnologie-ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof, bouw, landbouw en mobiliteit;
  • deel te nemen aan sectorspecifieke maatwerkprogramma’s waar 1 op 1 matchmaking professioneel wordt verzorgt;
  • kennis te delen met private en publieke partners over groene waterstof, klimaatneutraal bouwen, duurzame mobiliteit en toekomstgerichte landbouw;
  • te spreken met Belgische stakeholders over innovatieve oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering;
  • marktkansen en mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken;
  • mogelijke opdrachtgevers te ontmoeten.

Dit is vorig jaar zeer vruchtbaar gebleken, aangezien dit meerdere goede contacten én concrete opdrachten heeft opgeleverd!

Mogelijkheid tot plannen contactmoment

Ben je geïnteresseerd in het bovenstaande initiatief en wil je hier meer over weten? Plan dan nu alvast een (telefonisch) tijdslot in, zodat we samen in een kort telefonisch overleg bovenstaande kunnen bespreken!

Reserveer een (telefonisch) contactmoment via de volgende link.

Inschrijven

Deze kans wil je niet missen! Nederlandse organisaties kunnen zich tot 21 april 2023 inschrijven via onderstaande link: 

Inschrijven