AI-inspiratiesessie

Datum van item

06 oktober

Event location: Supply Chain Valley Venlo

15:30 - 17:00

AI Inspiration Session

AI-inspiratiesessie

In de inspiratiesessie gaan we in op AI-ontwikkelingen in de markt, diepen we meerdere concrete AI-toepassingen in de eigen regio uit wat betreft business impact én geven we meer inzicht in het programma van de Brightlands AI Academy.    Het programma van de Brightlands AI Academy biedt HBO/WO-opgeleide medewerkers een opleidingsprogramma om zich bij te scholen in Data Science & AI methoden en technieken. Op deze manier zijn zij beter in staat om kansen voor AI-toepassingen in de eigen organisatie te identificeren, analyseren en op business waarde te valideren. Het programma omvat 12 voltijd lesdagen en is samengesteld uit lesstof van Universiteit Maastricht en Fontys ICT.

Maar de AI Academy is meer dan alleen kennisoverdracht! We dagen de deelnemers uit om een data gedreven idee mee te nemen en parallel aan het bestuderen van de theorie dit idee uit te werken naar een businesscase. Hiervoor faciliteert de Academy een vakinhoudelijke coach om de deelnemer naast de lessen te begeleiden. De businesscase wordt aan het einde van het lesprogramma door de deelnemer gepitcht aan zijn/haar sponsor of werkgever. Zo wordt direct een data gedreven idee ontwikkeld dat toepasbaar is in de eigen organisatie.

Niet onbelangrijk is het kostenplaatje van het lesprogramma. Ook dit komt aan bod tijdens de inspiratiesessie. Er zijn namelijk meerdere opties tot tegemoetkoming in de kosten, zoals de subsidieregeling van de overheid voor omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek. Daarnaast worden Limburgse MKB'ers gestimuleerd tot innovatie op het gebied van digitalisering vanuit LIOF met het CollectiefProject. Een spreker van LIOF zal aanwezig zijn om alle vragen hierover te beantwoorden.

Meer informatie