'From data to action': collaboration GROBA and JECKX strengthens sustainable employability employees

Item date:

15 September 2023

Category of item:

Praktijkverhalen

Number of likes:

Number of reactions:

0 reacties

Number of views:

42x viewed

At a time when the labor market is constantly changing and the demands on employees are increasing, it is crucial for companies to invest in the sustainable employability of their employees. GROBA, a company that produces machinery for the cheese processing industry, understood this and decided to join forces with JECKX, a sustainable employment consultancy. Together, they are working on various interventions that improve the sustainable employability of employees. An important factor that made this collaboration possible was financial support from ZonMW, a grant program for sustainable initiatives in health, wellness and care.

Cobianne Lodder is manager of human resources & organization development. "We have 50 employees at GROBA who are all equally important," she says. "The people in your company make the difference, which is why you have to be economical with them. Because I have a background in both HR and technical business administration, I can think about both the technology and the people in our company." After Cobianne attended a presentation on being a sustainable employer, she came into contact with consulting firm JECKX and thus with Cynthia Noordoven. Cynthia: "Together with my business partner Jolanda, I support and advise companies on sustainable employership, work happiness & wellbeing. Soon after our first contact, Cobianne and I started working on the grant application at ZonMW in August 2022. And with success!" By developing a tailor-made approach with innovative interventions on Mental Vitality and Work Happiness, Cobianne and Cynthia managed to convince ZonMW to award subisidies to the staff for GROBA. A funding from the grant program 'Mental Vitality in Working People'

Samen sterk

De subsidie die deze samenwerking mogelijk maakte, werd verstrekt door ZonNW. Dit subsidieprogramma is van oorsprong ingegeven door de grote impact die de coronacrisis op het mentaal welbevinden van werkenden heeft. Het programma is opgezet om werkenden zich weer mentaal fit en sterk te laten voelen en blijven voelen. Cynthia: “Om kans te maken op de subsidie moest GROBA zich openstellen voor onderzoek en transparantie bieden over het programma en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning van de subsidie is dat een onderzoekspartij actiegericht en kwalitatief onderzoek kan doen gedurende het traject. Hiervoor hebben GROBA en JECKX in EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation) een mooie samenwerkingspartner gevonden. “Zij verzorgden de nulmeting waarop de interventies zijn bepaald, die over de looptijd van een jaar worden geïmplementeerd.”

De nulmeting leverde een score op van 7,4 op het gebied van werkgeluk en welzijn. Een indrukwekkend cijfer, maar het managementteam van GROBA stelt zichzelf ambitieuze doelen. “We streven ernaar om aan het einde van het traject een score van 8 te behalen”, legt Cobianne uit. “Uit onderzoek blijkt dat wanneer medewerkers hun werkgeluk boven de 8 scoren het grootste verschil wordt gemaakt binnen de organisatie. We willen onszelf uitdagen om alles eruit te halen wat erin zit. We willen onze medewerkers vooropzetten en weten nu aan welke knoppen we kunnen draaien om naar die 8 toe te werken.”

Draaien aan de knoppen

Hieronder vallen onder meer veiligheid en zekerheid, werk-privébalans, leefstijl en gezondheid, leiderschap, communicatie, en werkdruk. “De basis van alle interventies begint bij tweerichtingsverkeerbenadering, waarbij zowel het management als medewerkers actief betrokken zijn. Naar elkaar luisteren, ideeën uitwisselen en elkaar nog beter leren kennen in formele en informele setting draagt daaraan bij”, vertelt Cynthia. “Voorbeelden van interventies die deel uitmaken van dit traject zijn persoonlijk krachtassessments, empowermenttraining en workshops Werkgeluk & Wellbeing, een leiderschapsprogramma. Met een werkgroep evalueren we samen de acties en successen. Tijdens themabijeenkomsten met de medewerkers wordt besproken wat wel werkt en wat niet en hebben we voor de verbinding een gezellig moment met een hapje en drankje erbij. “De medewerkers reageren boven verwachting positief op de veranderingen en werken graag mee.”

Inmiddels loopt GROBA goed op schema met de ontwikkelingen. “We zien al verschillen en het programma loopt nog tot het eind van het jaar. En daar stopt het uiteraard niet!”, vertelt Cobianne. “De veranderingen worden met en met ‘normaal’ in onze bedrijfsvoering.”

Investeer in je medewerkers

Cobianne en Cynthia zijn enorm positief over de effecten die tot nu toe al zijn behaald bij GROBA. Daarom willen ze andere ondernemers met hun verhaal inspireren om ook te investeren in hun medewerkers. Cynthia: “Elke euro die je hierin stopt verdien je dubbel en dwars terug. Want gezonde medewerkers dragen bij aan positieve resultaten voor je bedrijf.” Cobianne vult aan: “Ja, het kost veel tijd. En ja, het kost geld. Maar het resultaat zie je zo gauw terug in de organisatie. Veerkrachtigere medewerkers, meer pro-activiteit en creativiteit op de werkvloer, maar bovenal met de verbinding die onderling is versterkt zijn we erg blij mee. De skills die je je medewerkers meegeeft met deze interventies dragen ze de rest van hun carrière bij zich.”

h2