Concept of Marthe Guarantee Enterprise Finance (GO).

Item date:

14 September 2023

Category of item:

Praktijkverhalen

Number of likes:

Number of reactions:

0 reacties

Number of views:

34x viewed

Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Artikel verscheen eerder op www.rvo.nl, beeld: stockfoto 

Voor ondernemers

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Voor financiers

Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een lidstaat van de Europese Unie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het GO-team is verantwoordelijk voor:

  • behandelen van aanvragen voor garantiefinanciering;
  • voorlichting: presentaties en behandeling voorgelegde cases;
  • beheer op lopende portefeuille (wijzigingen, herstructureringen, verliesdeclaraties, facturering, etc.);
  • behandelen toetredingsverzoeken banken; en
  • controle op leningdocumentatie en informatieverstrekking aan belanghebbenden.

Staatsgarantie

Door de GO kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 75 miljoen gegarandeerd.

Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op te verstrekken bedrijfsfinanciering en vergroot hun mogelijkheden om geld uit te lenen. Sinds 2009 hebben de deelnemende banken voor ruim € 3,5 miljard GO-leningen verstrekt. De overheid heeft dus meer dan € 1,75 miljard aan garanties afgegeven.

Na uw aanvraag

Uiterlijk 3 weken na indiening verneemt de bank het standpunt van de Staat. In de praktijk weet RVO een reactietermijn te hanteren die aanzienlijk korter is. Na het besluit over de garantstelling bepaalt de bank of de garantiefinanciering daadwerkelijk wordt verstrekt.

Written by

Frank Adriaenssen