Subsidieregeling MIT Zuid: haalbaarheid

Datum van item

17 juli 2023

Categorie van item:

Financieringsmogelijkheden

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

240x bekeken

De Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. De regeling kent twee instrumenten: Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten. Op 3 april ging de subsidieregeling voor het toetsen van de haalbaarheid van een innovatie open. De volgende aanvraagronde zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024.

Meer informatie over MIT Zuid is te vinden op liof.nl en op stimulus.nl/mit-zuid/.

In dit artikel vertellen Janneke Gardeniers, Beleidsmedewerker Economie & Innovatie bij Provincie Limburg en Miriam Verhees, Business Developer bij LIOF, over de MIT Zuid regeling. Wat houdt deze in, wanneer kom je in aanmerking en hoe werkt de aanvraagprocedure?

Wat is de subsidieregeling MIT Zuid Haalbaarheidsonderzoek?

Janneke: “De MIT Zuid regeling is een innovatiestimulering, waarbij we proberen om innovatie in het MKB te bevorderen. Daarbinnen vallen twee instrumenten: Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten. 

Bij een haalbaarheidsproject gaat het om subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dit gaat met name over de voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatieve dienst of product. Kortom, de analyse aan de voorkant. Is het idee haalbaar? Is er markt voor? Zijn er kansen? Aan de voorkant moet je een goede analyse gemaakt hebben voordat je echt aan de slag kunt gaan met ontwikkelen.”

Wanneer kom je in aanmerking voor MIT Zuid?

“Het belangrijkste is dat jouw innovatieproject bijdraagt aan minimaal één van de vijf missies of sleuteltechnologieën die in het beleid van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) zijn gedefinieerd. Waar deze missies in het verleden gebaseerd waren op sectoren, zijn het nu vier Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s):

  • KIA energietransitie en duurzaamheid
  • KIA landbouw, water en voedsel
  • KIA gezondheid en zorg
  • KIA veiligheid
  • KIA sleuteltechnologieën

De subsidie kan aangevraagd worden door individuele MKB-ondernemingen, gevestigd in Zuid-Nederland (Limburg, Brabant en Zeeland). Voorwaarde is dat het project ten goede moet komen aan dat specifieke landsdeel. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000 per project. Het werkt op basis van ‘first come, first serve’ dus een goede voorbereiding en snelheid is noodzakelijk”, aldus Janneke.

 

MIT Zuid

h2

Wat is de rol van Provincie Limburg?

Janneke: “Provincie Limburg is vooral betrokken bij het bepalen van de randvoorwaarden. Door geld beschikbaar te stellen, ontstaat een subsidiepot. Daar komen bepaalde condities bij kijken. Ook denken we inhoudelijk mee over de regeling, maar de uitvoering ligt bij Stimulus. Wij vinden het vooral belangrijk om innovatie in het MKB te stimuleren die ten goede komt aan de maatschappelijke opgaven/missies die we als land en regio hebben."

h2

Wat maakt deze regeling zo interessant?

Miriam: “MIT Zuid is een hele laagdrempelige subsidieregeling. Je kunt hier al terecht als je idee nog niet helemaal concreet is, in een vroege fase. Het is vooral een stimuleringsbedrag. Een extra instrument dat net in een iets andere fase van de haalbaarheidsvraag zit. Hiermee worden ondernemers gestimuleerd om vroeg met hun idee aan de slag te gaan. De doelgroep voor MIT Zuid is breder in zijn scope dan bijvoorbeeld bij LimburgToekomstbestendig. Dat maakt het enorm interessant voor veel partijen.”

Wanneer kunnen ondernemers een aanvraag indienen?

“Veel ondernemers denken dat ze niet in staat zijn om een aanvraag in te dienen, omdat het idee nog te pril is. Maar dat is vaak niet zo. Wij adviseren om het gewoon te doen. Stel dat jouw plan geen positieve beoordeling krijgt, dan heb je het idee toch al eens op papier gezet. Vervolgens kunnen wij je met het aanvraagformulier verder op weg helpen. Op de website van Stimulus kun je het aanvraagformulier downloaden. Daarna maak je een begin met het invullen van de informatie en laat je op tijd iemand van LIOF aanhaken om mee te lezen”, legt Miriam uit.

h2

Wat is de rol van LIOF?

Miriam: “LIOF stimuleert innovaties en een duurzame groei in Limburg. Het is in ons belang dat veel ondernemers financiering aanvragen. En dat ondernemers die willen aanvragen, dat zo succesvol mogelijk kunnen doen. Met als doel dat goede ideeën ook daadwerkelijk worden uitgewerkt. Wij attenderen ondernemers dat zo’n regeling er is, maar we kunnen jouw plan ook tegenlezen en de vergissingen eruit halen. Zodat het nét iets scherper en beter wordt.”

h2

Meer weten?

Klik op onderstaande link voor alle informatie en in het voorjaar in 2024 start een nieuwe ronde!

h2
Meer informatie en aanvragen